obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Poučení pro osoby vstupující do budovy soudu

1/ Osoby pohybující se v budově soudu jsou povinny dbát pokynů příslušníků justiční stráže, zdržet se všeho, čím by byl narušen klid v budově a důstojnost soudního jednání 

2/ Do budovy soudu je zakázáno cizím osobám vnášet zbraně, střelivo a  jiné nebezpečné předměty, s výjimkou   příslušníků policie, vězeňské  a  justiční stráže  ve   službě. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání takové osobě ve vstupu do budovy. Vstup však lze umožnit po odložení těchto věcí ve služebně justiční stráže.

3/ Objekt Obvodního soud pro Prahu 1 je střežen kamerovým systémem. Snímány jsou chodby, jednací síně a informační kancelář (nahlížení do spisu)

V budově soudu je rovněž zakázáno používat mobilní telefony, kouřit a požívat alkoholické nápoje.

 

ePodatelna