obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Důvod a způsob založení

 

Obvodní soud pro Prahu 1 vznikl v souvislosti s novou územní organizací státu podle zákona č. 36/1960 Sb. Podle §18 uvedeného zákona od 1.7.1960 vstoupila v platnost nová územní organizace národních a ostatních státních orgánů v krajích, okresech a obcích.

Podle § 1 odst. 1) zákona č. 40/1960 Sb. se v souladu se zákonem o územním členění státu provádí nová územní organizace soudů. Podle § 1 nařízení ministerstva spravedlnosti č. 41/1960 Sb. , o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly okresních a jim na roven postavených národních výborů. Zdejší soud tedy vznikl ke dni 1.7.1960  jako Lidový soud pro Prahu 1.

Zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR, která vstoupila v účinnost dnem 11. 7.1960,  pak nahradila dosavadní název lidový soud pojmem okresní soud, a to v čl. 98 odst. 2,  v Praze obvodní soud.

V souladu ust. § 2) zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky  zdejší soud může používat v razítku státní znak.


JUDr. Jana Červinková
předsedkyně soudu

 

Důvod a způsob založení ... pdf

ePodatelna