obsah

Okresní soud Plzeň - město

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Roční zpráva o činnosti: textová část

Příloha č. 1:     Fin 2.04

Příloha č. 2:     Výkaz R59 - Přehled rozpočtových opatření

Příloha č. 3:     Výkaz R60 - Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP

Příloha č. 4:     Výkaz PRI - Příloha OSS, samosprávných celků a příspěvkových organizací

Příloha č. 5:     Výkaz ROZ - Rozvaha

Příloha č. 6:     Přehled o nákladech prostředků na platy

ePodatelna