obsah

Okresní soud Plzeň - město

Bankovní spojení

Soudní poplatek

 

se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu : 3703-726311/0710 variabilní symbol stanoví příslušné oddělení (trestní, občanskoprávní apod.) 

 

Náklady trestního řízení,  náhrady za ustanovení obhájce, náklady občanskoprávního (civilního) řízení apod.

 

které byl uloženo uhradit, se zasílají na účet č. 19-726311/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudním řízení

 

se hradí na účet č. 6015-726311/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Složení jistoty - žádost o vydání předběžného opatření

 

se skládá na účet č. 6015-726311/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Peněžité tresty, pokuty

 

hradí ten, komu byly uloženy na účet č. : 3762-726311/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Elektronická podání

 

Dle Usnesení vlády České republiky č.347 ze dne 10.5.2017 organizace zajišťuje elektronické podání - včetně přijímání tzv. elektronických faktur.

ePodatelna