obsah

Okresní soud Plzeň - město

Okresní soud Plzeň-město - Úvodní stránka

popis.Text

 

Adresa:

Okresní soud Plzeň - město

 

Nádražní 7

 

306 23  Plzeň

 

 

IČ:

00024759

   

Datová schránka:

mbsabsb

    

Telefon:

377869111

 

 

Fax:

377869202 - centralni fax

 

377869152 - podatelna

 

377869313 - trestní oddělení

377869271 - občanskoprávní oddělení

 

377869170 - opatrovnické oddělení 

 

WWW:

../soud/soud.aspx?j=174&o=164&k=1673&d=333389

 

 

E-Mail:

lze podávat na e-mailové adrese::

 

podatelna@osoud.plzm.justice.cz

 

 

 Elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 

 

 

Více o elektronických podáních

 

 

Mapa:

Orientační plán umístění soudu – Mapy.cz

 

 

 

Struktura stránek

 

Základní informace

Pracovní doba a úřední hodiny

 

Bankovní spojení

 

Vedení Okresního soudu Plzeň - město

 

Seznam soudců Okresního soudu Plzeň - město

Organizační struktura

 

Rozvrh práce

 

Informace o elektronických podáních

 

Podání, stížnosti, seznam znalců a tlumočníků

 

Informace o možnosti podávání návrhu předběžného opatření ve dnech pracovního volna a v pracovních dnech mimo stanovenou pracovní dobu v případech, kdy existuje nebezpečí z prodlení

 

Orientace v budově Okresního soudu Plzeň - město

Pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace

 

 

Kontakty

Telefony a E-maily Okresního soudu Plzeň - město

 

 

Všeobecné informace

Všeobecné informace o soudnictví

 

Justiční stráž

 

Účast veřejnosti při jednání soudu

 

Nahlížení do soudních spisů

 

Stížnosti

 

Soudní poplatky a sazebník – Zákon č. 549/1991

 

Poučení pro osoby vstupující do soudní síně

Opravné prostředky

Přehled nejdůležitějších předpisů

Řešení životních situací

 

 

Informace

Informační centrum

 

Roční zpráva o činnosti a hospodaření

 

Výběrová řízení na pozice soudců, státních zástupců a asistentů

 

Soubory ke stažení

Vzory, formuláře, prohlížeče apod.

 

 

Vyhláška 442/2006 Sb.

Stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

ePodatelna