obsah

Okresní soud Plzeň - sever

Úřední deska Okresního soudu Plzeň-sever


Úřední deska je umístěna ve vstupním objektu Okresního soudu Plzeň-sever.

Na úřední desce jsou v souladu s § 3 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy ze dne 23.3.1998, č. 1100/98, v platném znění, vyvěšována určená rozhodnutí soudu, jeho úřední sdělení apod. po stanovenou dobu (§ 130 k.ř.).

 

ePodatelna