obsah

Okresní soud Plzeň - sever

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem

Parkování v areálu:

           V justičním areálu jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro vozidla přepravující ZTP. Do areálu se vjíždí z ulice Edvarda Beneše. Informace o umístění parkovacích míst při vjezdu do areálu podají příslušníci justiční stráže.

Vstup do budovy:

           Bezbariérový vstup do budovy justičního areálu, ve kterém se nachází Okresní soud Plzeň – sever, Okresní soud Plzeň – jih, Okresní státní zastupitelství Plzeň - sever a Plzeň – jih a Probační a mediační služba Plzeň, je možný přes vstupní halu, ve které je umístěno stanoviště příslušníků justiční stráže. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové. V základním režimu používání je šířka otevřeného křídla 80 cm, při otevření druhého křídla se rozměr zvětší na 175 cm.

Pohyb po budově:

           Přímo ve vstupní hale je umístěno INFORMAČNÍ CENTRUM (č.dv.  C 10) a PODATELNA (č.dv. A 104). Kanceláře Okresního soudu Plzeň – sever jsou umístěny v justičním areálu v několika budovách: Všechny kanceláře soudu jsou přístupné prostřednictvím výtahů. Výtah je vybaven akustickým výstupem a popiskami v Brailově písmu. Rozměry výtahu: 1100 x 1400 x 2250 mm, vstupní dveře do výtahu: 900 x 2100 mm.

Budova E je jednopodlažní s bezbariérovým vstupem.

Ostatní sdělení:

WC pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází:

budova C: č.dv. C 17a/přízemí

budova D: č.dv.D 120/přízemí

budova E: č.dv. E 124

          Budovy Okresního soudu Plzeň – sever nejsou vybaveny akustickým majáčkem, žádná jednací síň není vybavena indukční smyčkou a ani není umožněn indukční poslech v žádných prostorách okresního soudu.

ePodatelna