obsah

Okresní soud Plzeň - sever

Elektronické podání a další podání

Návrhy, podání a žádosti související s rozhodovací činností okresního soudu se podávají:

 

- v podatelně Okresního soudu Plzeň - sever, ul. E. Beneše 1, č. dv. A 104

- elektronicky na e-mailové adrese: podatelna@osoud.plzs.justice.cz

- prostřednictvím České pošty: Okresní soudu Plzeň-sever, E. Beneše 1, 303 16 Plzeň

- přes centrální e-podatelnu zde  

 

Pracovní doba podatelny: 

 

pondělí:   7.30 - 11.15 a 11.45 - 15.00

úterý :     7.30 - 11.15 a 11.45 - 15.00

středa :    7.30 - 11.15 a 11.45 - 17.00

čtvrtek:   7.30 - 11.15 a 11.45 - 15.00

pátek:      7.30 - 11.15 a 11.45 - 15.00

 

 

 Více o elektronických podáních

ePodatelna