obsah

Okresní soud Plzeň - jih

Bezbariérový přístup

Informace pro osoby se zdravotním handicapem

 

Parkování:

Občané se zdravotním handicapem mají v justičním areálu vyhrazena 3 parkovací místa. Do areálu se najíždí z ulice Edvarda Beneše. K vyhrazeným parkovacím místům Vás zavedou příslušníci justiční stráže.  

 

Vstup do budovy:

Vstup do budovy justičního areálu Okresního soudu Plzeň-sever/Plzeň-jih je možný přes vstupní halu obou soudů.  Nalevo jsou pak  nájezdové plošiny k Okresnímu soudu Plzeň-jih. Za asistence příslušníků justiční stráže budete podrobeni prohlídce a poté zavedeni do přízemí budovy Okresního soudu Plzeň-jih. Vstupní dveře (z průjezdu do budovy) jsou dvoukřídlové. V základním řežimu používání je šířka otevřeného křídla 80 cm. Při otevření druhého křídla se rozměr zvětší na 120 cm. Výška dveří je 215 cm.

 

Pohyb v budově:

V přízemí budovy v čísle dveří 108  je umístěno INFORMAČNÍ CENTRUM. Dveře v informačním centru jsou v normálním režimu v šíři 80 cm. Při otevření druhého křídla se rozměr zvětší na 150 cm. Výška dveří je 197 cm.  V těchto prostorách máte možnost požádat o poskytování informací, o  vyznačení doložky právní moci,  předložení spisu ke studiu. Je zde rovněž zajištěn prodej kolkových známek. V případě potřeby máte možnost využití i PC pro veřejnost. Dále jsou v přízemí budovy  umístěny jednací síně a pokladna.

 

Ostatní sdělení:

WC pro osoby se zdravotním omezením  najdete v přízemí v čísle dveří B 132, B 133. Při vstupu do budovy Okresního soudu Plzeň-jih jsou to druhé dveře po pravé straně.

ePodatelna