obsah

Okresní soud v Písku

Zřízení bezplatné insolvenční poradny

Otevírá se Bezplatná insolvenční poradna

Dne 14.1.2016 bude pro dlužníky, kterým hrozí tzv. osobní bankrot, otevřena Bezplatná insolvenční poradna. Své služby jim bude nabízet každý čtvrtek v době od 13,30 od 15,30 hod. v sídle Probační a mediační služby České Budějovice na adrese Karla IV. 12 (vchod z ulice Kněžské, I. patro).

Bezplatná insolvenční poradna bude především kontaktním místem pro lidi, kteří mají zájem svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení oddlužení.

V rámci České republiky se jedná o ojedinělý projekt, na kterém se podílí Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba České republiky, Česká advokátní komora - Regionální středisko Jižní Čechy a Spolek insolvenčních správců.

„Oddlužení se dnes týká velkého množství osob. Představuje více než 90 % veškeré soudní agendy v insolvencích. Jeho reputace se logicky přenáší i na celou justici. Dobrý obraz insolvencí je proto důležitý pro zvyšování autority soudnictví ve společnosti, o což usiluji celý život. Jsem rád, že projekt Bezplatné insolvenční poradny přispívá k naplňování těchto idejí. Těší mě i to, že se tato společná iniciativa daří a že všichni, kdo se na konečné podobě poradny od začátku podíleli, prokázali nejen snahu podat dlužníkům pomocnou ruku v jejich tíživé životní situaci, ale rovněž ochotu přispět ke kultivaci celého insolvenčního prostředí. Za to jim patří velký dík!“ uvedl k otevření poradny předseda krajského soudu Milan Tripes.

Spolupráce na provozu poradny byla nabídnuta všem advokátům působícím v jižních Čechách, jakož i insolvenčním správcům z jihočeského Spolku insolvenčních správců. Účast následně potvrdili necelé tři desítky z nich. Všichni byli poté krajským soudem proškoleni v problematice oddlužení a seznámeni s insolvenční procedurou i pravidly, kterými se bude provoz poradny řídit.

Přípravu celého projektu měl na starosti místopředseda krajského soudu Zdeněk Strnad. Při příležitosti otevření poradny stručně vysvětlil důvody, které k myšlence jejího otevření vedly: „Za největší nešvar insolvencí dnes považuji tzv. oddlužovací agentury. Přesněji řečeno – subjekty, které si z oddlužení udělaly vlastní byznys. Pokud někdo kazí u veřejnosti insolvencím pověst, jsou to právě ony. Parazitují na nepříznivé životní situaci druhých. Nutí je před soudem lhát. Nestydí se obírat je o jejich poslední prostředky. Své služby navíc často poskytují bez odpovídajícího vzdělání a zřejmě i „načerno“. Penězi to u nich ale nekončí. Dlužníci jim často – patrně v tísni – podepisují směnky na vysoké sumy, slibují splátky po skončení oddlužení, zastavují jim své nemovitosti. Za vrchol hyenismu pak považuji případy, kdy od dlužníků, kteří již nemají ani na úhradu minimální splátky, berou „do zástavy“ rodinné cennosti či předměty osobní potřeby. Omlouvám se za ten výraz, ale mám pocit, že „šmejdi“ od hrnců a vysavačů přešli k insolvencím. Jsem proto rád, že se postupně daří realizovat většinu myšlenek a nápadů z Kulatého stolu oddlužení, který jsme uspořádali v květnu minulého roku právě ve snaze zlepšit (činností zmíněných agentur poznamenané) insolvenční klima. Jedním z hmatatelných výstupů této platformy je právě projekt Bezplatné insolvenční poradny, která by měla jako jakýsi „rozcestník“ sloužit všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu. Poradna by tak měla být profesionální, poctivou a férovou alternativou k nejrůznějším oddlužovacím agenturám, které dlužníkům naslibují i nemožné, jen aby od nich vyinkasovaly tučné odměny. Přál bych si, aby tento projekt byl úspěšný a aby inspiroval i jiné regiony. Je totiž důkazem možné spolupráce soukromého a veřejného sektoru způsobem, který může veřejnosti poskytnout nový pohled nejen na samotné insolvence, ale i na justici jako takovou. Držím mu proto palce! A dlužníkům doporučuji, aby se ve vlastním zájmu „oddlužovacím agenturám“ vyhýbali…“.

 

JUDr. Ivana Vobejdová

tisková mluvčí

Krajský soud v Českých Budějovicích

 

Příloha: Oznámení o zřízení

Leták bezplatné insolvenční poradny

ePodatelna