obsah

Okresní soud v Písku

Rozpočet 2016

Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2016 se rozepsaným na rok 2015

 

Rozpočet výdajů Okresního soudu v Písku – vlastní činnost (v tis. Kč)

 

 

Ukazatel

 

Rok

Rozpočet (rozepsaný) v tis.

Celkem výdaje

2016

36 915

Celkem výdaje

2015

34 100

 

Index 2016/2015

1,08

 

Rozdíl

2016- 2015

 

2 815

Mzdy+OON

2016

22 125

Mzdy+OON

2015

20 657

 

Index 2016/2015

1,07

 

Rozdíl

2016-2015

 

1 468

Pojistné a FKSP

2016

7 743

Pojistné a FKSP

2015

7 229

 

Index 2016/2015

1,07

 

Rozdíl

2016-2015

 

514

Ostatní věcné výdaje

2016

7 019

Ostatní věcné výdaje

2015

6 177

 

Index 2016/2015

1,14

 

Rozdíl

2016-2015

 

842

V tom mandatorní

2016

3 000

V tom mandatorní

2015

2 434

 

Index 2016/2015

1,23

 

Rozdíl

2016-2015

 

566

ePodatelna