obsah

Krajský soud v Brně

Červenec 2018

LUSTRACE           

       
Lustrace fyzické osoby         

CELKEM: 26  (Si 205, Si 321, Si 333, Si 346, Si 367, Si 389, Si 400, Si 402, Si 408, Si 409, Si 413, Si 418, Si 419, Si 430, Si 433, Si 439, Si 440, Si 441, Si 442, Si 444, Si 448, Si 452, Si 454, Si 458, Si 459, Si 463)


Lustrace právnické osoby  

CELKEM: 6 (Si 421, Si 428, Si 429, Si 437, Si 438, Si 462)

Si 142/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 37 Co 233/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 362/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 6 Cm 1/2013
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 373/2018 – poskytnutí rozhodnutí sp. zn. 2 Tm 10/2015, 4 Tmo 6/2016
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 376/2018 – poskytnutí rozsudků ve věci sp. zn. 10 T 1/2013
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 377/2018 – informace o soudci
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE


Si 378/2018 – dotaz na archivní spis
Krajský soud v Brně obdržel dne 05. 06. 2018 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), kterou žadatel požádal o „informaci, kde je možné dohledat rozsudek Krajského soudu civilního ze dne 16. 2. 1942, čís. Ek. I a 32/42-4.“  Odpověď naleznete ZDE

Si 379/2018 – dotaz na statistiky o počtu právnických osob, které neplní povinnost zakládat listiny
Odpověď na dotaze naleznete ZDE.


Si 382/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 40 T 14/2015
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 390/2018 – poskytnutí rozhodnutí sp. zn. 4 To 237/2016, 6 To 78/2014 a 9 To 280/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 391/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 20 Co 205/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 396/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 62 Af 81/2016
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 397/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 37 Co 223/2014
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 398/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 35 C 7/2008
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 403/2018 – informace o soudcích
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE


Si 404/2018 – informace o nápadu obžalob ke Krajskému soudu v Brně
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE


Si 405/2018 – postkynutí rozsudku sp. zn. 20 Co 205/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 406/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 61 T 5/2018
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 407/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 1 T 1/2013
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 410/2018 – poskytnutí rozsudků ve věci sp. zn. 40 T 4/2015 a 43 T 5/2015
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 411/2018 – poskytnutí rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 6 To 58/2016
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 412/2018 - informace o soudcích

Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE


Si 414/2018 – dotaz na potvrzení o provedení zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE


Si 417/2018 – poskytnutí rozhodnutí sp. zn. 29 Ca 60/2006, 30 Ca 349/2003, 30 Ca 183/2004, 30 Ca 194/2006
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 420/2018 – dotaz na nápad, na zrušená rozhodnutí Městské soudu v Brně a poskytnutí rozhodnutí  sp. zn. 3 To 376/2017
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 422/2018 – informace o soudcích
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE


Si 423/2018 – poskytnutí rozsudků sp. Zn. 15 Co 248/2016, 49 Co 339/2017 a 60 Co 150/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 424/2018 – dotaz na výrok rozhodnutí
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 425/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 41 Cm 87/2009
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 426/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 40 Nt 127/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 427/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 8 To 118/2018
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE


Si 431/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 10 T 1/2013
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 432/2018 – dotaz na sídlo firem
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 434/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 61 T 7/2016
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 435/2018 – dotaz na spisovou značku
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 436/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 43 T 2/2015
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 443/2018 - dotaz na postup při jmenování likvidátora
Dne 1. 7. 2018 Krajský soud v Brně obdržel dotaz týkající se dokumentu či metodických materiálů, které upravují postup při jmenování likvidátora obchodní korporace soudem a který upravuje postup při výmazu obchodní korporace z obchodního rejstříku, konkrétně jaké dokumenty musí likvidátor předložit, aby byl výmaz proveden. Odpověď na uvedený dotaz naleznete  ZDE

Si 445/2018 - anonymizované rozhodnutí 40 T 3/2017-637 ze dne 12. 12. 2017
Dne 29. 6. 2018 Krajský soud v Brně obdržel žádost o poskytnutí  anonymizovaného rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. 40 T 3/2017. Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 446/2018 – dotaz na vyhledávání rozhodnutí ve veřejném rejstříku
Dne 2. 7. 2018 Krajský soud obdržel žádost o poskytnutí informací „kterými rozhodnutími rozhodoval soud jako rejstříkový soud ohledně návrhu na zapsání způsobu jednání prokuristy do obchodního rejstříku dle § 25 odst. 1 písm. i) zákon. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, přičemž dle navrhovaného způsobu má prokurista jednat spolu s orgánem společnosti či jeho členy. “  Odpověď na dotaz naleznete ZDE

Si 447/2018 – dotaz na rozhodnutí
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 449/2018 – dotaz na vyhledávání
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 450/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 29 A 115/2016
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 453/2018 – informace týkající se SVJ
Dne 8. 7. 2018 obdržel Krajský soud v Brně žádost týkající se dotazu k SVJ. Odpověď naleznete ZDE

Si 455/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 44 Co 650/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 457/2018 – dotaz na nápad
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 461/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 44 Co 258/2018
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 464/2018 – poskytnutí rozsdku sp. zn. 50 T 2/2016 a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 To 70/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 468/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 31 A 59/2017
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 469/2018 – poskytnutí rozsudku sp. zn. 62 A 56/2018
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Si 471/2018 – dotaz na veřejná rejstřík
Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

Si 473/2018 – dotaz na vyhledávání rozhodnutí

Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

 

Si 474/2018 – dotaz na vyhledávání rozhodnutí

Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

 

Si 475/2018 – rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací ze spisové dokumentace

 

Si 476/2018 – dotaz na spis

Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

 

Si 477/2018 – rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací  - rozhodnutí prozatím nebylo vyhotoveno a doručeno účastníkům řízení

 

Si 483/2018 – poskytnutí rozsudků sp. zn. 3 To 271/2017, 5 To 235/2012, 5 To 234/2015, 52 T 1/2015, 53 T 4/2015, 24 C 54/2004, 24 C 95/2009, 24 C 15/2015 a 24 C 39/2009
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

 

Si 484/2018 – dotaz na spis

Odpověď na podanou žádost naleznete ZDE

 

Si 492/2018 - poskytnutí rozsudku sp. zn. 24 C 126/2014
Rozsudek v anonymizované podobě naleznete ZDE

 

Si 499/2018 – rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací ze spisové dokumentace

Si 502/2018 – odkaz na Si 426/2018

 

ePodatelna