obsah

Krajský soud v Brně

Krajský soud v Brně rozhodl o žalobách proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci porušení zákazu dohod narušujících soutěž

 

 

/informace k rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2017, č. j. 30 Af 29/2016 – 262/

 

Krajský soud v Brně včera vyhověl žalobám 7 stavebních společností, kterým byly žalovaným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uloženy pokuty za porušení zákazu kartelových dohod, resp. dohod narušujících soutěž ve smyslu generální klauzule obsažené v § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže – konkrétně se jednalo o dohody typu bid rigging (koordinaci postupu namísto soutěže mezi konkurenty).

 

Žalovaný se dopustil závažné procesní vady, neboť překročil rozsah místních šetření, která z hlediska svého průběhu a zajištěných dokumentů neodpovídala původnímu podezření; nevyhověl tedy podmínce nezbytnosti (přiměřenosti legitimnímu cíli) a provedená místní šetření nelze jinak než pokládat za nezákonná – z důvodu zakázaného lovu informací (nepřípustné vyšetřovací či rybářské výpravy – tzv. fishing expedition). V důsledku toho není možné použít některé klíčové důkazy získané během místních šetření a bez nich závěr žalovaného o vině neobstojí (nemá oporu ve spise) a logicky tak neobstojí ani jeho závěr o trestu – uložených pokutách.

 

Na základě toho krajský soud zrušil napadené rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro vady řízení (bez jednání) a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, v němž je vázán vysloveným právním názorem.

 

 

Text rozsudku v dané věci vedené pod sp. zn. 30 Af 29/2016 je dostupný zde

ePodatelna