obsah

Okresní soud v Pelhřimově

Výběrová řízení na jiných organizacích resortu

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Vsetíně se sídlem ve Valašském Meziříčí. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Lence Chodurové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

dokument 

 

platí do 1. října 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Praha - západ se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Borské, která ukončí činnost notářky ke dni 30.11.2018.

 

dokument

 

platí do 22. října 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 5 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Ivě Staňkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

dokument 

 

platí do 12. listopadu 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Chomutově se sídlem v Chomutově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Galkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

dokument

 

platí do 15. října 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Svitavách se sídlem v Litomyšli. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Svatopluku Dřímalovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2018.

 

 dokument

 

platí do 27. srpna 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Strakonicích se sídlem ve Strakonicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Kopencové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

dokument 

 

platí do 1. října 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Semilech se sídlem v Semilech. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Martinu Divišovi, LL.B, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2018.

 

 dokument

 

platí do 27. srpna 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Vladimíru Lánském, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2018.

 

 dokument

 

platí do 17. září 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Prostějově se sídlem v Prostějově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Evě Vláčilové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

dokument

 

platí do 10. září 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu v Praze 7 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Dolanové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

 dokument 

 

platí do 3. září 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Daniele Hofmannové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

 dokument 

 

platí do 8. října 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 4 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Evě Nohejlové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

 dokument

 

platí do 24. září 2018

  

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Rakovníku se sídlem v Rakovníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Haně Janoušové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2018.

 

 dokument

 

platí do 13. srpna 2018

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Michalu Kulíkovi, který ukončil činnost notáře ke dni 30.4.2018.

 

dokument

 

platí do 20. srpna 2018

 

 

 

Výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Písku,

která se uvolní od 1. května 2018, s účinností ode dne jmenování ministrem spravedlnosti 

 

dokument

 

platí do 3. května 2018

 

 

 

Výběrové řízení na obsazení pozice vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice u Okresního soudu v Pelhřimově.

 

dokument

 

platí do 30.dubna 2018

 

 

 

Výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Pelhřimově

pro působení ve funkci, která se uvolní od 1. října 2018, s účinností ode dne jmenování ministrem spravedlnosti 

 

dokument

 

platí do 27. dubna 2018 

 

 

 

Výběrové řízení pro Okresní soud v Tachově na obsazení dvou volných míst na pozici asistent/ka soudce pro úsek civilní.

 

dokument

 

platí do 31. srpna 2017

 

 

 

Výběrové řízení na obsazení jednoho místa, případně dvou míst, na pozici vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice pro civilní úseky Okresního soudu v Chebu.

 

dokument

 

platí do 31. srpna 2017

 

 

 

 Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jasněně Škubalové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2017.

 

dokument

 

platí do 14. srpna 2017

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Šumperku se sídlem v Šumperku. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Aleši Heinzovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.8.2017.

 

dokument   

 

platí do 7. srpna 2017

 

 

 

Výběrové řízení na pozici vedoucí personálního útvaru Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

dokument

 

platí do 15. února 2017

 

  

 

Výběrové řízení pro obsazení 4 pracovních míst senior asistentů soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem a nebo asistent soudce okresního soudu v působností Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

dokument

 

platí do 10. února 2017

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Tachově se sídlem ve Stříbře. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Michalovi Šilhavém, který ukončil činnost notáře ke dni 31.12.2016.

 

dokument

 

platí do 28. února 2017

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 10 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Tláškové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.6.2017.

 

dokument

 

platí do 21. února 2017

 

 

 

Výběrové řízení pro kandidáty na funkce soudců/soudkyň na úseku obchodního soudnictví krajského soudu v Brně, pro agendu insolvenčního řízení. 

dokument

 

platí do 31. ledna 2017 do 14.00 hod.

 

 

 

Výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze.

 

dokument

 

platí do 1. února 2017 do 12:00 hod.

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Brno - Venkov se sídlem v Brně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marii Bartákové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.6.2017.

 

dokument

 

platí do 23. ledna 2017

 

  

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Příbrami se sídlem v Příbrami. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Jiřím Šindelářovi, jehož výkon funkce zanikl.

 

dokument

 

platí do 8. srpna 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Přerově se sídlem v Přerově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Marcele Stokláskové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

 

dokument

 

platí do 5. září 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Prostějově se sídlem v Prostějově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Ireně Bischofové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.5.2016.

 

dokument

 

platí do 29. července 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Plzeň - Jih se sídlem v Plzni. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Šteklové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

 

dokument 

 

platí do 19. září 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Miroslavě Petříčkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

 

dokument 

 

platí do 12. září 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mělníku se sídlem v Mělníku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Kohoutové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

 

dokument

 

platí do 22. července 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Klatovech se sídlem v Klatovech. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Mgr. Ondřeji Šímovi, který ukončil činnost notáře ke dni 31.12.2015.

 

dokument

 

platí do 3.října 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jičíně se sídlem v Jičíně. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři Lubomíru Pilařovi, který ukončí činnost notáře ke dni 30.4.2016.

 

dokument

 

platí do 12. srpna 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Hodoníně se sídlem v Hodoníně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Marii Filipi, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2016.

 

dokument

 

platí do 23. září 2016

 

 

 

předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovních míst asistentů soudců

 

dokument

 

platí do  30. června 2016

 

 

 

výběrové řízení k obsazení jednoho volného místa na pozici asistent/ka soudce pro úsek civilní Okresního soudu v Blansku

 

dokument

 

platí do 5. května 2016

 

 

 

výběrové řízení na obsazení místa státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze se zařazením k odboru netrestnímu a analytickému

 

dokument

 

platí do 17. května 2016 do 12.00 hod.

 

 

 

výběrové řízení k obsazení jednoho místa na pozici asistent/ka soudce pro úsek trestní Okresního soudu v Třebíči

 

dokument

 

platí do 20. dubna 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu ve Frýdku - Místku se sídlem ve Frýdku - Místku. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Janě Šimečkové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.6.2016.

 

dokument

 

platí do 30. května 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Plzeň - město se sídlem v Plzni. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Anně Röschové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.8.2016.

 

dokument

 

platí do 23. května 2016

 

 

 

Konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Jitce Matějkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.3.2016.

 

dokument

 

platí do 16. května 2016

 

 

 

výběrové řízení k obsazení tří míst na pozici asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní Okresního soudu v Chebu

 

dokument

 

platí do 31. března 2016

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Bruntále se sídlem v Krnově. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Renatě Grochalové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.6.2016

 

dokument

 

platí do 9. května 2016

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Teplicích. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Ivě Brušákové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.3.2016

 

dokument

 

platí do 2. května 2016

 

  

  

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se sídlem v Jablonném nad Orlicí. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Věře Botové, která končí činnost notářky ke dni 30.6.2016

 

dokument

 

platí do 29. března 2016

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 1 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Heleně Čapkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.3.2016

 

dokument

 

platí do 4. dubna 2016

 

 

 

výběrové řízení k obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního  soudu v Novém Jičíně pro občanskoprávní úsek

 

dokument

 

platí do 15. února 2016 do 16.00 hod.

 

 

 

výběrové řízení k obsazení čtyř míst na pozici asistent/ka soudce pro úsek občanskoprávní Okresního soudu v Chebu

 

dokument

 

platí do 29. ledna 2016

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí/ho účtárny pro Krajský soud v Praze

 

dokument

 

vystaveno 12. ledna 2016

 

  

 

 výběrové řízení k obsazení funkce asistent/ka soudce pro Okresní soud v Jihlavě

 

dokument

 

platí do 31. ledna 2016

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jindřichově Hradci se sídlem v Jindřichově Hradci

 

dokument

 

platí do 22. února 2016 

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Blansku se sídlem v Blansku

 

dokument

 

platí do 29. února 2016

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Opavě se sídlem v Opavě

 

dokument

 

platí do 7. března 2016

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře, která se uvolnila ke dni 30. září 2015, s účinností ode dne jmenování ministrem spravedlnosti

 

dokument

 

platí do 20. ledna 2016

   

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Lounech se sídlem v Lounech

 

dokument

 

platí do 11. března 2014

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi

 

dokument

 

platí do 4. března 2014

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi

 

dokument

 

platí do 8. dubna 2014

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Teplicích se sídlem v Teplicích

 

dokument

 

platí do 25. března 2014

 

 

 

 

výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce v obvodu Městského soudu v Praze

 

 dokument

 

platí do 20. února 2014

 

 

 

 výběrové řízení k obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce

ke státnímu zastupitelství v obvodu působnosti KSZ v Brně

 

dokument

 

platí do 4. dubna 2014

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem,

která bude uvolněna s účinností od 1.10.2014

 

dokument

dokument1 - prodloužení pro přihlašující

 

platí do 22. srpna 2014 do 16.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy Krajského soudu v Hradci Králové

pro obchodní úsek a úsek správního soudnictví, která se uvolní s účinností od 1.října 2014

 

dokument

 

platí do 22. srpna 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy Krajského soudu v Hradci Králové

pro řízení pobočky v Pardubicích, která se uvolní s účinností od 1.října 2014

 

dokument 

 

 platí do 22. srpna 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Klatovech

pro trestní úsek, která se uvolní s účinností od 1. 10. 2014

 

dokument

 

platí do 29. srpna 2014 do 14.30 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy Vrchního soudu v Praze

pro úsek trestního soudnictví, která se uvolní s účinností od 1. října 2014

 

 dokument

 

 platí do 29. srpna 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení k obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce

ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem na trestní úsek

 

dokument

 

platí do 29. srpna do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení k obsazení místa státního zástupce s přidělením k výkonu funkce

k okresním státním zastupitelstvím v obvodu působnosti Krajského státního

zastupitelství v Ústí nad Labem

 

 2 státní zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Děčíně

 1 státní zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Litoměřicích

 1 státní zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Lounech

 

dokument

 

platí do 29. srpna 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení dvou míst funkce místopředsedy

občanskoprávního úseku Městského soudu v Praze

 

dokument

 

platí do 22. srpna do 16.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy Vrchního soudu v Praze

pro civilní a insolvenční úsek, která se uvolní s účinností od 1. října 2014

 

dokument

 

platí do 1. září 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně pro trestní úsek

Okresního soudu v Prachaticích, která bude uvolněna s účinností od 1. října 2014

 

dokument

 

platí do 29. srpna 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Trutnově

 pro trestní úsek, která se uvolní s účinností od 1. října 2014

 

dokument

 

platí do 5. září 2014 do 12.00 hodin

 

 

  

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Krajského soudu v Brně

pro úsek obchodního soudnictví, která bude uvolněna s účinností od 1.října 2014

 

dokument

 

platí do 5. září 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Hodoníně

pro občanskoprávní úsek, která bude uvolněna s účinností od 1.října 2014

 

dokument

 

platí do 3. září 2014 do 16.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Novém Jičíně

pro občanskoprávní úsek, která bude uvolněna s účinností od 1.října 2014

 

dokument

 

platí do 8. září 2014 do 16.00 hodin

 

 

soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašují výběrové řízení pro obsazení místa asistenta soudce se zařazením na obchodní úsek, se specializací na insolveční řízení

 

dokument

 

 platí do 26. září 2014 do 15.00 hodin

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu Plzeň - Jih se sídlem v Plzni. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Adéle Hegnerové, která ukončila činnost notářky ke dni 31.7.2014

 

dokument

 

platí do 21. října 2014  

 

 

 

na obsazení jednoho místa místopředsedy/kyně Obvodního soudu pro Prahu 5 pro občanskoprávní úsek (agenda C) pro působení ve funkcis účinností ode dne jmenování ministryní spravedlnosti ČR

 

dokument

 

platí do 9. října 2014 do 14.00 hod.

 

 

 

na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně pro občanskoprávní úsek Okresního soudu v Českých Budějovicích k datu jmenování ministryní spravedlnosti ČR

 

dokument

 

platí do 31. října 2014 do 14.30 hod.

 

 

 

na místa právních čekatelů pro obvod Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem

 

dokument

 

platí do 5. prosince 2014 do 15.00 hod.

 

 

 

na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Pardubicích pro občanskoprávní úsek 

 

dokument

 

platí do 24. října 2014 do 14.00 hod.

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 9 se sídlem v Praze. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Daniele Jarošové, která končí činnost notářky ke dni 31.12.2014

 

dokument

 

platí do 5. prosince 2014

 

 

 

na obsazení místa asistenta soudce (předsedy soudu) a současně tiskového mluvčího se zařazením na obchodní úsek, se specializací na insolvenční řízení a na správu soudu

 

dokument

platí do 13. října 2014

 

doplňující dokument

platí do 20. října 2014 do 15.00 hodin  

 

 

 

na obsazení místa místopředsedy/kyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pro věci občanskoprávní, s počátkem výkonu funkce nejdříve od 1. ledna 2015

 

dokument

 

platí do 31. října 2015 do 14,30 hod.

 

 

 

na obsazení místa místopředsedy/kyně Okresního soudu v Karviné pro věci občanskoprávní, s účinností od jmenování ministryní spravedlnosti ČR

 

dokument

 

platí do 7. listopadu 2014 do 13,00 hodin

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Uherském Hradišti se sídlem v Uherském Hradišti. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Vlastě Růžičkové, která končí činnost notářky ke dni 31.12.2014

 

dokument

 

platí do 15. prosince 2014

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Mostě se sídlem v Mostě. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Ludmile Polívkové, která končí činnost notářky ke dni 31.1.2015

 

dokument

 

platí do 19. prosince 2014

 

 

 

výběrové řízení k obsazení míst státních zástupců s přidělením k výkonu funkce

k okresním státním zastupitelstvím v obvodu působnosti Krajského státního

zastupitelství v Ústí nad Labem

1 státního zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v České Lípě

2 státní zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Děčíně

1 státního zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Chomutově

1 státního zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci

1 státní zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Lounech

1 státního zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Teplicích

2 státní zástupce k Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem

 

dokument

 

platí do 10. listopadu 2014

 

 

 

na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně pro trestní úsek Okresního soudu v Břeclavi 

 

dokument

 

platí do 21. listopadu 2014 do 13.00 hodin

 

 

 

na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 pro občanskoprávní úsek 

 

dokument

 

platí do 24. listopadu 2014 do 14.00 hodin

 

 

 

na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 pro trestní úsek 

 

dokument

 

platí do 24. listopadu 2014 do 14.00 hodin

 

 

 

předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem vyhlašuje na obsazení pracovních míst asistentů soudců se zařazením na obchodní úsek, se specializací na insolvenční řízení

 

dokument

 

platí do 28. listopadu 2014 do 14.00 hodin

 

 

 

na kandidáty na funkce soudců pro okresní soudy v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem

 

dokument

 

platí do 12.prosince 2014 do 14.00 hodin

 

 

 

na kandidáty na funkce soudců pro okresní soudy v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Liberci

 

dokument

 

platí do 12. prosince 2014 do 14.00 hodin

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Kolíně. Jde o uvolněný notářský úřad po notáři JUDr. Jiřím Noskovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.3.2015;

 

dokument

 

platí do 26. ledna 2015

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Obvodního soudu pro Prahu 4. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Mileně Králové, která ukončí činnost notářky ke dni 28.2.2015;

 

dokument

 

platí do 19. ledna 2015

 

 

 

předseda Okresního soudu Praha - západ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst asistentů soudců pro civilní a tresní úsek

 

dokument

 

platí do 12.12.2014 do 13.00 hodin

 

 

 

předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem - z rozhodnutí o vyhlášení výběrových řízení na kandidáty na funkce soudců pro okresní soudy v České Lípě, Děčíně, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Liberci, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Teplicích a Ústí nad Labem ze dne 20.11.2014 Spr 4921/2014 a Spr 4922/2014 vypouštím třetí bod druhého odstavce, který zní "vyřadit přihlášky uchazečů, kteří se účastnili výběrového řízení vyhlášeného v uplynulých dvanácti měsících na kandidáty na místa soudců v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem".

 

dokument

 

platí do 31. prosince 2014 do 11.00 hodin

 

 

 

výběrové řízené na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Chebu pro působení ve funkci s účinností ode dne jmenování ministryní spravedlnosti

 

dokument

 

platí do 5. ledna 2015 do 15.00 hodin

 

 

 

výběrové řízené na obsazení funkce místopředsedy Okresního soudu v Ostravě

 

dokument

 

platí do 15. ledna 2015 do 15.00 hodin

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Městského soudu v Brně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Evě Čiernikové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2015;

 

dokument

 

platí do 31. srpna 2015

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Městského soudu v Brně. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Danuši Motáčkové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2015;

 

dokument

 

platí do 17. srpna 2015

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karviné. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce Mgr. Marii Chmielniakové, která ukončí činnost notářky ke dni 31.12.2015;

 

dokument

 

platí do 24. srpna 2015

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Karviné se sídlem v Orlové - Lutyni.. Jde o uvolněný úřad po notáři JUDr. Vladimíru Poláškovi, který ukončí činnost notáře ke dni 31.12.2015;

 

dokument

 

platí do 10. srpna 2015

 

 

 

konkurz na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Semilech. Jde o uvolněný notářský úřad po notářce JUDr. Miladě Berndtové, která ukončí činnost notářky ke dni 30.6.2015;

 

dokument

 

platí do 3. srpna 2015

 

 

výběrové řízení na  místopředsedy/místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem pro úsek občanskoprávní
se zaměřením na dohledovou činnost u okresních soudů, vzdělávání, metodickou, organizační a správní činnost;

 

dokument

dokument - oprava

 

platí do 1. června 2015

 

 

výběrové řízení na obsazení místa místopředsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem  pro úsek občanskoprávní
se zaměřením na řízení odvolacího úseku a odborné vedení okresních soudů;

 

dokument

dokument - oprava

 

platí do 1.června 2015

 

 

 

na obsazení 14 volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Hradci Králové (Okresní soudy v Havlíčkově Brodě, Hradci Králové, Chrudimi, Jičíně, Náchodě, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Semilech, Svitavách, Trutnově a Ústí nad Orlicí).

 dokument

platí do 31. července 2015 do 12.00 hod.

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti pro úsek občanskoprávní;

 

dokument

 

platí do 31. srpna 2015 do 15.00 hod.

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy Krajského soudu v Hradci Králové pro trestní  úsek, která se uvolní s účinností od 1. října 2015;

 

dokument

 

platí do 3. července 2015 do 14.00 hod.

  

 

výběrové řízení na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze

 

dokument

 

platí do 5. srpna 2015 do 12.00 hod.

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pro občanskoprávní úsek, která se uvolní s účinností od 1. října 2015;

 

dokument

 

platí do 5. července 2015 do 14.00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení jednoho místa na pozici asistent/ka soudce Okresního soudu Brno - venkov pro úsek trestní;

 

dokument

 

platí do 20. června 2015

 

 

 

výběrové řízení na obsazení funkce místopředsedy/místopředsedkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro občanskoprávní úsek;

 

dokument

 

platí do 31. července 2015 do 12.00 hod.

 

 

 

dovolte mi Vás informovat, že Nejvyšší správní soud i nadále přijímá žádosti o zařazení do výběru pro dočasné přidělení soudců;

 

dokument

 

platí do 30. září 2015

 

 

 

výběrové řízení na obsazení jednoho místa na pozici asistent/ka soudce pro Okresní soud v Klatovech

 

dokument

 

platí do 30. září 2015

 

 

 

výběrové řízení na obsazení pozice vyššího soudního úředníka na úsek trestní pro Okresní soud v Prostějově

 

dokument

 

platí do 16. října 2015

 

 

 

výběrové řizení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Okresního soudu v Chomutově

 

dokument

 

platí do 21.října 2015 do 15,00 hodin

 

 

 

výběrové řízení na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Chrudimi se sídlem v Chrudimi

 

dokument

 

platí do 14. prosince 2015

 

 

 

výběrové řízení na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Jičíně se sídlem v Jičíně

 

dokument

 

platí do 28. prosince 2015

 

 

 

výběrové řízení na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Olomouci se sídlem v Olomouci

 

dokument

 

platí do 5. ledna 2016

 

 

 

výběrové řízení na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Sokolově se sídlem v Sokolově

 

dokument

 

platí do 21. prosince 2015

 

 

 

výběrové řízení na obsazení notářského úřadu pro obvod Okresního soudu v Táboře se sídlem v Táboře

 

dokument

 

platí do 11. ledna 2016

 

 

 

výběrové řízení na obsazení pozice vyššího soudního úředníka pro Okresní soud v Pelhřimově

 

dokument

 

platí do 30. listopadu 2015

ePodatelna