obsah

Okresní soud v Pardubicích

VII. změna rozvrhu práce pro rok 2014

VII. změna rozvrhu práce Okresního soudu v Pardubicích

pro rok 2014

 

Podle § 41 odst. 2 věty druhé, § 42 odst. 4 a § 44 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů jmenování asistentky JUDr. Lucie Lubasové do funkce soudkyně a nástupu vyšší soudní úřednice Bc. Petry Kamasové na mateřkou dovolenou se mění rozvrh práce  Okresního soudu v Pardubicích pro rok 2014   t a k t o:

 

I.                   Na úseku občanskoprávním nesponém

 

Oddělení opatrovnické

 

a)     oddíl soudci :

 

  • JUDr. Lucie Lubasová se zařazuje na oddělení občanskoprávní nesporné – soudní oddělení 24 PaNc a 24 Nc.

 

            Rozhoduje ve věcech agendy P a Nc v rozsahu 100%, věci s cizím prvkem v rozsahu 1/3 a agendy L v rozsahu 100%. Věci Cd s cizím prvkem ve věcech opatrovnických v rozsahu 1/3.

 

V části agendy občanskoprávní nesporné se mění rozvrh práce tak, že od 19.8. 2014 se zastavuje nápad věcí PaNc do soudních oddělení  13,14, 19 a 21 PaNc  do celkového počtu 140 věcí. Zastavení nápadu se nevztahuje na věci, které dle Pravidel pro rozdělování soudní agendy vyřizuje  konkrétní soudce, těmito pravidly určený.

 

Po uvedenou dobu napadají věci agendy Pa Nc – do soudního oddělení 24 – JUDr. Lucie Lubasové.

 

JUDr. Lucie Lubasová rozhoduje  veškeré věci týkající se určení a popření otcovství.

 

Zastupování:             Mgr. Jaroslava Kuběnová

                                      JUDr. Petr Šimeček                                

                                      JUDr. Zlatuše Pávová – věci s cizím prvkem

                          JUDr. Václav Kárník

         

  • Mgr. Jaroslavě Kuběnové a JUDr. Zlatuši Pávové se snižuje  nápad věcí s cizím prvkem každé na 1/3, včetně věcí Cd    s cizím prvkem ve věcech opatrovnických dnem 18.8.2014.

 

  • Doplňuje se : Věci Cd s cizím prvkem rozhoduje JUDr. Zlatuše Pávová ve výši 1/3

 

    

b)     oddíl vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci:

 

Věra Váchová    -    se zařazuje dnem 25.8.2014 jako soudní tajemnice na místo Bc. Petry Kamasové  a  vykonává úkony pro soudní oddělení   14 P a Nc.

 

Zapisovatelka, VSÚ a vedoucí kanceláře soudního oddělení 24  zůstávají beze změny.    

 

Oddělení výkonu rozhodnutí a exekuční

 

JUDr. Lucie Lubasová zastupuje  v oddělení 20 E  a 16 E soudce Mgr. Tomáše Liperta  a JUDr. Kateřinu Weber na místo JUDr. Petra Šimečka, který již  tyto soudce nezastupuje.

 

 

 

 

II. Trestní agenda   

 

Bod 11 v oddílu trestní agenda se mění rozvrh tak, že se soudci Mgr. Tomáši Lipertovi  soudní oddělení 20T snižuje nápad věcí na 50%.

 

 

III. Agenda výkonu rozhodnutí a exekuční rozhoduje

 

V oddílu soudci se u Mgr. Tomáše Liperta a JUDr. Kateřina Weber mění jméno soudní tajemnice namísto Táni Tesnerové -  Monika Tulisová.

 

Není-li výše uvedeno jinak,  změny  jsou účinné  od 25.8. 2014.

 

 

V Pardubicích dne  14.8.2014

 

 

                                                                                      Mgr. Jaroslava Sádovská, v.r.

                                                                                     předsedkyně okresního soudu

                              

ePodatelna