obsah

Okresní soud v Opavě

Výroční zpráva Okresního soudu v Opavě za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016


 

ČR – Okresní soud v Opavě, zastoupený předsedkyní JUDr. Martou Kožušníkovou, předkládá výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou předkládány a přijímány zdejším soudem v písemné formě, zapisovány ve správním rejstříku 33 Si. Administrativním vyřizováním informací podle shora uvedeného zákona je pověřena sekretářka předsedkyně okresního soudu Pavla Jahodová.

V souladu se zněním § 18 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že u zdejšího soudu za rok 2016 bylo přijato 60 žádostí občanů o poskytnutí informací, zapsané pod sp. zn.:

 33 Si 1/2016, 33 Si 2/2016, 33 Si 3/2016, 33 Si 4/2016, 33 Si 5/2016, 33 Si 6/2016, 33 Si 7/2016, 33 Si 8/2016, 33 Si 9/2016, 33 Si 10/2016, 33 Si 11/2016, 33 Si 12/2016, 33 Si 13/2016, 33 Si 14/2016, 33 Si 15/2016, 33 Si 16/2016, 33 Si 17/2016, 33 Si 18/2016, 33 Si 19/2016, 33 Si 20/2016, 33 Si 21/2016, 33 Si 22/2016, 33 Si 23/2016, 33 Si 24/2016, 33 Si 25/2016, 33 Si 26/2016, 33 Si 27/2016, 33 Si 28/2016, 33 Si 29/2016, 33 Si 30/2016, 33 Si 31/2016, 33 Si 32/2016, 33 Si 33/2016, 33 Si 34/2016, 33 Si 35/2016, 33 Si 36/2016, 33 Si 37/2016, 33 Si 38/2016, 33 Si 39/2016, 33 Si 40/2016, 33 Si 41/2016, 33 Si 42/2016, 33 Si 43/2016, 33 Si 44/2016, 33 Si 45/2016, 33 Si 46/2016, 33 Si 47/2016, 33 Si 48/2016, 33 Si 49/2016, 33 Si 50/2016, 33 Si 51/2016, 33 Si 52/2016, 33 Si 53/2016, 33 Si 54/2016, 33 Si 55/2016, 33 Si 56/2016, 33 Si 57/2016, 33 Si 58/2016, 33 Si 59/2016, 33 Si 60/2016.

 Věc sp. zn. 33 Si 12/2016 byla dne 2. 5. 2016 předložena Ministerstvu spravedlnosti ČR k rozhodnutí o odvolání žadatele podle § 16 odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb., věc je dosud nevyřízena.

   

  

                                                                                                 JUDr. Marta Kožušníková

                                                                                               předsedkyně okresního soudu

ePodatelna