obsah

Okresní soud v Opavě

Výroční zpráva Okresního soudu v Opavě za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015


 

ČR – Okresní soud v Opavě, zastoupený předsedkyní JUDr. Martou Kožušníkovou, předkládá výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou předkládány a přijímány zdejším soudem v písemné formě, zapisovány ve správním rejstříku 33 Si. Administrativním vyřizováním informací podle shora uvedeného zákona je pověřena sekretářka předsedkyně okresního soudu Pavla Jahodová.

 

V souladu se zněním § 18 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že u zdejšího soudu za rok 2015 bylo přijato 38 žádostí občanů o poskytnutí informací, zapsané pod sp. zn.:

 

33 Si 1/2015, 33 Si 2/2015, 33 Si 3/2015, 33 Si 4/2015, 33 Si 5/2015, 33 Si 6/2015, 33 Si 7/2015, 33 Si 8/2015, 33 Si 9/2015, 33 Si 10/2015, 33 Si 11/2015, 33 Si 12/2015, 33 Si 13/2015, 33 Si 14/2015, 33 Si 15/2015, 33 Si 16/2015, 33 Si 17/2015, 33 Si 18/2015, 33 Si 19/2015, 33 Si 20/2015, 33 Si 21/2015, 33 Si 22/2015, 33 Si 23/2015, 33 Si 24/2015, 33 Si 25/2015, 33 Si 26/2015, 33 Si 27/2015, 33 Si 28/2015, 33 Si 29/2015, 33 Si 30/2015, 33 Si 31/2015, 33 Si 32/2015, 33 Si 33/2015, 33 Si 34/2015, 33 Si 35/2015, 33 Si 36/2015, 33 Si 37/2015, 33 Si 38/2015.

 

Věc sp. zn. 33 Si 27/2015 byla dne 14. 10. 2015 předložena Ministerstvu spravedlnosti ČR k rozhodnutí o odvolání žadatele podle § 16 odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb., věc je dosud nevyřízena.

 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Marta Kožušníková

                                                                                               předsedkyně okresního soudu

ePodatelna