obsah

Okresní soud v Opavě

Výroční zpráva Okresního soudu v Opavě za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014


 

ČR – Okresní soud v Opavě, zastoupený předsedkyní JUDr. Martou Kožušníkovou, předkládá výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou předkládány a přijímány zdejším soudem v písemné formě, zapisovány ve správním rejstříku 33Si. Administrativním vyřizováním informací podle shora uvedeného zákona je pověřena sekretářka předsedkyně okresního soudu Lenka Manderlová.

 

V souladu se zněním § 18 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že u zdejšího soudu za rok 2014 bylo přijato 33 žádostí občanů o poskytnutí informací, zapsané pod sp. zn.:

 

33Si 4/2014, 33Si 15/2014, 33Si 23/2014, 33Si 43/2014, 33Si 52/2014, 33Si 54/2014, 33Si 87/2014, 33Si 97/2014, 33Si 100/2014, 33Si 102/2014, 33Si 154/2014, 33Si 157/2014, 33Si 173/2014, 33Si 188/2014, 33Si 245/2014, 33Si 246/2014, 33Si 259/2014, 33Si 268/2014, 33Si 298/2014, 33Si 305/2014, 33Si 314/2014, 33Si 316/2014, 33Si 317/2014, 33Si 318/2014, 33Si 319/2014, 33Si 328/2014, 33Si 340/2014, 33Si 343/2014, 33Si 346/2014, 33Si 348/2014, 33Si 373/2014, 33Si 387/2014.

 

Věc sp. zn. 33Si 360/2014 byla dne 02.12.2014 předložena Ministerstvu spravedlnosti ČR k rozhodnutí o stížnosti žadatele podle § 16a odst. 5 zák. č. 106/1999 Sb., věc je dosud nevyřízena.

 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Marta Kožušníková

                                                                                               předsedkyně okresního soudu

ePodatelna