obsah

Okresní soud v Opavě

Vedení Okresního soudu v Opavě

Předsedkyně okresního soudu:

JUDr. Marta   K O Ž U Š N Í K O V Á   

 

Místopředseda okresního soudu pro věci T:

JUDr. Jaroslav  K H U L

 

Místopředseda okresního soudu pro věci P a Nc  a E:

JUDr. Mgr. Milan  K O L L E R

 

Ředitelka správy okresního soudu:

Bc. Jana   H O L L E S C H O V Á

                                                                  

ePodatelna