obsah

Okresní soud v Opavě

Informační centrum

Informační centrum Okresního soudu v Opavě

Hana Malíková, Radka Otipková, Mgr. Jana Štecová

 

telefon: 553 759 247, 553 759 276, 553 759 268

 

Úřední hodiny informačního centra:

 

pondělí:                        8.00 – 11.00 hodin                  12.00 – 15.45 hodin

úterý:                           8.00 – 11.00 hodin                  12.00 – 15.00 hodin

středa:                          8.00 – 11.00 hodin                  12.00 – 15.00 hodin

čtvrtek                         8.00 – 11.00 hodin                  12.00 – 15.00 hodin

pátek                           8.00 – 11.00 hodin                  12.00 – 13.00 hodin

 

-          v době od 11.00 hodin do 12.00 hodin čerpání pracovní přestávky na jídlo a oddech v trvání 30 minut.

-          poslední informace budou poskytovány 15 minut před koncem úředních hodin informačního centra, svůj příchod se prosím snažte přizpůsobit časové náročnosti požadované služby.

 

Informační kancelář zajišťuje:

-         podávání informací zapsaných v aplikacích ISAS, CEPR ohledně stavu řízení včetně nařízeného jednání účastníkům řízení, nebo jejich zástupcům či zmocněncům;  v případech, kdy nelze požadovanou informaci dohledat ve výše uvedených aplikacích, je třeba se obrátit na vedoucí kanceláře či zapisovatelku příslušného oddělení;

-         vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí, včetně zasílání elektronických doložek

-         vyřizování agendy rejstříku lustrací

-         umožnění oprávněným osobám  nahlížení do spisů - pro zkvalitnění služeb je nutné objednat si nahlížení do spisu na shora uvedených telefonních číslech, a to minimálně den předem, v případě, že se předem neobjednáte, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín; při dohledávání spisů založených v soudní spisovně čekací lhůta 2 dny;

-         pořizování stejnopisů rozhodnutí a kopií ze soudních spisů – pořizování kopií soudem je zpoplatněno podle zákona č. 549/1991 Sb.  o soudních poplatcích, je proto velmi vhodné využít vlastní fotoaparát, neboť jím pořízené kopie jsou zcela zdarma;

-         poskytování informací zájemcům z řad tisku o konkrétním jednání,  a to zahájení, případné zrušení či odročení jednání.

 

Neposkytujeme informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Neposkytujeme všeobecné informace ani právní poradenství, s žádostí o právní radu se musíte obrátit na profesionálního poskytovatele právních služeb.

 

 

Kancelář informačního centra je

střežena kamerovým systémem.

 

 

ePodatelna