obsah

Okresní soud v Olomouci

Vedení Okresního soudu v Olomouci

 

Předseda okresního soudu:

Mgr. Bronislav  B e r a n  

- řídí a organizuje práci okresního soudu

  

Místopředsedkyně okresního soudu:

JUDr. Šárka  H al t u f o v á 

- řídí trestní úsek

Pověřená řízením opatrovnického, dědického a exekučního úseku

Mgr. Petra  R ý z n a r o v á

- řídí opatrovnický, dědický a exekuční úsek

 

Ředitelka správy okresního soudu:

Ing. Danka  J u r i g o v á             

-  řídí, kontroluje a organizuje činnost správy okresního soudu

 

ePodatelna