obsah

Okresní soud v Olomouci

Rozvrh činnosti notářů v řízení o dědictví

Rozvrh činnosti notářů v řízení o dědictví pro obvod Okresního soudu v Olomouci pro rok 2015

Seznam  notářů určených ve smyslu ust. § 113 notářského řádu/zák. č. 358/92 Sb./vydávat stejnopisy, opisy a výpisy z notářských zápisů sepsaných státními notářstvími a potvrzeními ze spisů vedených v nerozhodovací činnosti státních notářství

Změna rozvrhu činnosti notářů v řízení o pozůstalosti ke dni 1. 10. 2015

 

 

Rozvrh činnosti notářů v řízení o dědictví pro obvod Okresního soudu v Olomouci pro rok 2016

Seznam  notářů určených ve smyslu ust. § 113 notářského řádu/zák. č. 358/92 Sb./vydávat stejnopisy, opisy a výpisy z notářských zápisů sepsaných státními notářstvími a potvrzeními ze spisů vedených v nerozhodovací činnosti státních notářství

 Změna rozvrhu činnosti notářů v řízení o pozůstalosti ke dni 1. 6. 2016

 

Rozvrh činnosti notářů v řízení o dědictví pro obvod Okresního soudu v Olomouci pro rok 2017

Seznam notářů určených ve smyslu ust. § 113 notářského řádu/Zák. 358/92 Sb/ vydávat stejnopisy, opisy a výpisy z notářských zápisů sepsaných státními notářstvími a potvrzeními ze spisů vedených v nerozhodovací činnosti státních notářství

 

Rozvrh činnosti notářů v řízení o dědictví pro obvod Okresního soudu v Olomouci pro rok 2018

Seznam notářů určených ve smyslu ust. § 113 notářského řádu /Zák. 358/92 Sb./ vydávat stejnopisy, opisy a výpisy z notářských zápisů sepsaných státními notářstvími a potvrzení ze spisů vedených v nerozhodovací činnosti státních notářství

Změna rozvrhu činnosti notářů v řízení o pozůstalosti 2018

ePodatelna