obsah

Okresní soud v Olomouci

Informace o dražbách


Dražby

     Ve vestibulu budovy Okresního soudu v Olomouci jsou umístěny úřední desky, kde  jsou vyvěšeny k nahlédnutí dražební vyhlášky, obsahující datum, místo konání dražby a seznam dražených věcí. Tytéž informace jsou uveřejněny na tomto WWW v sekci Úřední deska/Dražební vyhlášky. Samotný seznam dražených předmětů je potom umístěn přibližně 14 dní před konáním dražby také na adrese www.drazby.org .

ePodatelna