obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Kde nás najdete


Okresní soud v Novém Jičíně          
ulice Tyršova 1010/3

IČ 00025232
741 11 Nový Jičín

 

Kanceláře opatrovnického oddělení (P, Nc) se nacházejí v 1. a 2.podlaží budovy Okresního soudu v Novém Jičíně na ulici Divadelní 879/3 (boční vchod od divadla), kanceláře exekuční oddělení (E) se nacházejí ve 2. a 3.podlaží budovy Okresního soudu v Novém Jičíně na ulici Divadelní 879/3 (boční vchod od divadla), kanceláře pozůstalostního oddělení  (D) se nacházejí ve 2. a 3.podlaží Okresního soudu v Novém Jičíně na ulici Divadelní 879/3 (boční vchod od divadla) a kanceláře exekučního oddělení (Nc, EXE) se nacházejí ve 2. a 3.podlaží budovy Okresního soudu v Novém Jičíně na ulici Divadelní 879/3 (boční vchod od divadla). Telefonní čísla jsou uvedena v sekci Kontakty, přesné rozmístění kanceláří viz. Orientační tabule.

 

Telefon: informační centrum  556 779 511

 

FAX:   556 702 465

 

Pro příjem podání:

podatelna (zavináč) osoud (tečka) nji (tečka) justice (tečka) cz 

podatelna@osoud.nji.justice.cz

 

Formáty přijímaných datových zpráv:

doc, docx, rtf, pdf, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, fo, zfo. Zasílané přílohy jsou omezeny kapacitou 1 Mb.

Souhrnný denní limit  pro přijetí datových zpráv s elektronickým podpisem je nastaven na velikost 10 MB.

 

Kvalifikovaný certifikát:

OSNJ_01 - Pseudonym – 11055290

Okresní soud v Novém Jičíně - Pseudonym – 11026899

Tento lze ověřit na www.ica.cz  - První certifikační autorita, a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9

Typy nosičů dat pro příjem podání:

disketa 3,5' (FAT16) nebo CD-R+/- nebo DVD-R+/-.

 

Pravidla pro zajištění provozu elektronické podatelny najdete v sekci "Základní informace" na úřední desce Okresního soudu v Novém Jičíně.

 

Při  podání v již probíhající věci  je nutné  v ž d y  uvést spisovou značku, je-li Vám tato známa.

 

Je   z a k á z á n o  vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty do budovy soudu, s výjimkou příslušníků policie, vezeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání takové osobě ve vstupu do budovy. Vstup však lze umožnit po odložení těchto věcí ve služebně justiční stráže (s výjimkou střelných zbraní).

 

 

Pozn.:

E-mail adresy na našem webu se zobrazují ve tvaru podobném tomuto: j (tečka) novak (zavináč) osoud (tečka) nji (tečka) justice (tečka) cz   Jak z tohoto zakódovaného tvaru získáte skutečnou e-mail adresu?

- nahraďte všechny výskyty slova "(zavináč)" znakem @

- nahraďte všechny výskyty slova "(tečka)" znakem     .

- odstraňte z e-mail adresy všechny mezery

Ve výše uvedeném příkladu bude správný výsledek j.novak@osoud.nji.justice.cz  Proč právě takto? Na internetu se vyskytuje velké množství subjektů, které získávají e-mail adresy z WWW stránek a na takto získané adresy zasílají reklamní e-maily a jinou nevyžádanou poštu. Zmíněné subjekty získávají e-mail adresy z internetu pomocí automatických robotů, které systematicky procházejí všechny stránky a ukládají si e-mail adresy, které na nich naleznou. Náš systém zobrazení e-mail adres zajistí, že tito roboti neodhalí, že zobrazujeme e-mail adresu, protože ta nesplňuje základní schéma e-mail adres.Tento systém pomáhá zabránit zahlcování e-mailové pošty reklamními spamy.

Děkujeme za pochopení.

ePodatelna