obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Probační a mediační služba

 

Probační a mediační služba v Novém Jičíně 

741 01  Nový Jičín, Divadelní 8

tel.: 556 701 815

Kontakt: Mgr. Luboš Šťastný, Mgr. Petra Poláchová

Poslání a cíle Probační a mediační služby České Republiky

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. 

 

Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní politiky,  vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

 

Cíle činnosti PMS

- Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

 

- Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí,  integrity a důvěry ve spravedlnost.

 

- Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

ePodatelna