obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Předběžná opatření

V pracovní době je nutno návrh na předběžné opatření podat přímo na podatelně soudu.

Mimo pracovní dobu lze podat návrh na bezodkladné rozhodnutí o předběžném opatření za podmínek stanovených zákonem písemně soudci, který koná službu v rámci pracovní dosažitelnosti, nebo faxem. Vždy po předchozí telefonické domluvě se soudcem.

tel.číslo službu konajícího soudce: 605 145 022

číslo faxu: 556 702 465

účet pro složení jistoty ve výši 10.000 Kč, v obchodních věcech 50.000 Kč:

6015-625-801/0710   ČNB Ostrava        variabilní symbol: rodné číslo složitele

V případech stanovených zákonem bude bezodkladné rozhodnutí o předběžném opatření vyhlášeno v jednací síni č. 17, v I. poschodí budovy Okresního soudu v Novém Jičíně, Tyršova 3.

 

 

ePodatelna