obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Vedení soudu

Název soudu:

ČR - Okresní soud v Novém Jičíně

Tyršova 1010/3

741 11  Nový Jičín

IČ: 00025232

tel.: 556779511

fax: 556702465, 556720676

ID datové schránky: 79naery

 

Vedení soudu:

Předseda okresního soudu:   

JUDr. Vít Veselý

 

Místopředseda okresního soudu (občanskoprávní úsek) - pověřen zastupováním funkce místopředsedy:   

Mgr. Vladimír Polák

 

Místopředsedkyně okresního soudu (trestní úsek):   

JUDr. Pavla Růžičková

ePodatelna