obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Datové schránky

Datové schránky
 
Dne 1.7.2009 vstoupil v účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který zavádí nový způsob komunikace mezi úřady a veřejností (zejména právnickými osobami), a to prostřednictvím datových schránek.
 
Zprovoznění datové schránky Okresního soudu v Novém Jičíně nastane dne 1.11.2009.
 
ID datové schránky Okresního soudu v Novém Jičíně:    79naery
ePodatelna