obsah

Okresní soud v Novém Jičíně

Orientační tabule

Okresní soud v Novém Jičíně

(ul. Divadelní 879/3)

 

3. nadzemní podlaží

místnost č. 300, 301, 304 – oddělení exekuční a pozůstalostní

místnost č. 302, 303 – oddělení exekuční a pozůstalostní - VSÚ

místnost č. 305 – oddělení exekuční – VSÚ

místnost č. 306 – oddělení opatrovnické – VSÚ

místnost č. 307 – oddělení opatrovnické

 

2. nadzemní podlaží

místnost č. 200, 201 – jednací síň

místnost č. 214 – oddělení exekuční – vykonavatel

místnost č. 202 – oddělení exekuční a pozůstalostní – VSÚ

místnost č. 203, 204 – oddělení občanskoprávní sporné – VSÚ

místnost č. 205, 208 – oddělení občanskoprávní sporné a nesporné - VSÚ

místnost č. 206c – oddělení občanskoprávní sporné a nesporné

místnost č. 210d – místopředseda soudu – pověřený zastupováním funkce místopředsedy

 

1. nadzemní podlaží

místnost č. 100, 103, 104, 107 – oddělení občanskoprávní nesporné – VSÚ

místnost č. 101, 102, 106 – jednací síň

místnost č. 100, 105 – oddělení občanskoprávní nesporné

 

WC pro veřejnost

 

 Okresní soud v Novém Jičíně

(ul. Tyršova 1010/3)

3. nadzemní podlaží

místnost č. 49 – místopředsedkyně soudu

místnost č. 48, 53 – oddělení trestní

místnost č. 46, 47 – oddělení trestní – VSÚ

 

2. nadzemní podlaží

místnost č. 30 – správce budov

místnost č. 32 – předseda soudu

místnost č. 32a – správa soudu

místnost č. 34 – ředitel správy soudu

místnost č. 35, 36, 38 – jednací síň

místnost č. 39, 42 – oddělení trestní

místnost č. 40, 41 – oddělení trestní – VSÚ

WC pro veřejnost - muži

Pracovní doba             Pondělí a středa:          6.45 – 16.00 hod.

                                   Úterý a čtvrtek:            6.45 – 15.00 hod.

                                   Pátek:                          6.45 – 14.15 hod.

Pro styk s veřejností     Pondělí a středa:          8.00 – 15.45 hod.

                                   Úterý a čtvrtek:            8.00 – 14.45 hod.

                                   Pátek:                          8.00 – 14.00 hod.

 

Návštěvy u předsedy soudu:

(záležitosti stran trestního úseku a správy soudu)

každé pondělí od 8:00 hod. do 10:30 hod. po předchozím objednání

Návštěvy u místopředsedů soudu:

(záležitosti týkající se jimi řízených úseků)

každé pondělí od 8:00 hod. do 10:30 hod.

 

místnost č. 32 – Přijímání stížností

místnost č. 6 – Přijímání žádostí o informace

            Rozvrh notářů je uložen k nahlédnutí na správě soudu

            Rozvrh exekutorů je uložen k nahlédnutí na správě soudu

 

1. nadzemní podlaží

místnost č. 7, 9, 12, 14, 16 – oddělení občanskoprávní sporné – VSÚ

místnost č. 11, 13, 15 – oddělení občanskoprávní sporné

místnost č. 17, 19, 20, 21 – jednací síň

místnost č. 24 – účtárna

místnost č. 6 – správce aplikací

 

WC pro veřejnost – ženy

 

Přízemí

místnost č. 2 – Informační centrum

místnost č. 2 – Pokladna, prodej kolků

místnost č. 3 – Podatelna

 

V pokladně soudu se platí pouze v hotovosti. Karty ani šeky nejsou přijímány.

 

Zákaz cizím osobám vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty do budovy soudu – s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě.

 

ePodatelna