obsah

Okresní soud v Mělníku

Etický kodex + Interní protikorupční program

Etický kodex 

 IPP aktualizace k 30.6.2018

Profesní životopisy - předseda soudu  - Mgr. Oldřich Kajzr

                                místopředsedkyně pro civilní úsek -  Mgr. Petra Turnovská

                                ředitelka správy soudu  -  Bc. Jitka Nová

 


 

ePodatelna