obsah

Okresní soud v Mělníku

Informace k podávání předběžných opatření

Návrh na předběžné opatření lze zaslat poštou nebo podat v podatelně Okresního soudu v Mělníku po celou pracovní dobu, jejíž rozsah je uveden v rozvrhu práce.Zde je rovněž uvedena informace o pracovní pohotovosti soudců.

Podle ust. § 75b odst.1 zákona č. 59/2005 Sb. je navrhovatel předběžného opatření povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000,- Kč, v obchodních věcech ve výši 50 000,- Kč.

 Jistotu je možné složit:

1) do pokladny Okresního soudu v Mělníku, č. dv. 122 po celou pracovní dobu nebo

2) na účet Okresního soudu v Mělníku č. 6015-1520171/0710, variabilní symbol: IČ (u právnických osob) nebo rodné číslo (u fyzických osob) do zprávy pro příjemce - uvést "73 - předběžné opatření"

 

ePodatelna