obsah

Okresní soud v Kutné Hoře

Organizační struktura OS v Kutné Hoře

Okresní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, dalších soudců a administrativy. Předseda a místopředseda soudu v souladu s rozvrhem práce vykonávají soudnictví , náležející okresnímu soudu, jako předsedové senátů nebo jako samosoudci. Předseda soudu zároveň vykonává státní správu soudu v rozsahu stanoveném zákonem a vyřizuje stížnosti na postup soudu, jde-li o průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudních osob nebo narušování důstojnosti řízení před soudem.

 

 

Organizační struktura OS v Kutné Hoře

ePodatelna