obsah

Okresní soud v Klatovech

Umístění úřední desky


Úřední deska okresního

soudu:

Úřední deska Okresního soudu v Klatovech je

umístěna za hlavním vchodem ve vestibulu budovy.

Úřední deska je přístupná denně po celou pracovní

dobu. Na úřední desce jsou vyvěšována určená

rozhodnutí, úřední sdělení a dražební vyhlášky.

ePodatelna