obsah

Okresní soud v Klatovech

Podatelna, infocentrum, organizační rozdělení soudu,...

 Příjem podání:

  • denně po celou pracovní dobu - podatelna č.dv. 32 (přízemí)

Přijímání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů     

  • Infocentrum (č.dv. 25, přízemí)

Přijímání stížností dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

  • V podatelně (č. dv. 32 - přízemí)
  • Správní kancelář soudu  (č.dv. 62, I. patro)      

Příjem hotovostí:             

  • denně po celou pracovní dobu - pokladna č.dv. 25 (přízemí)

V případě skládání hotovostí přímo na účet okresního soudu je nutno vyžádat si příslušné číslo účtu v účtárně okresního soudu osobně (č.dv. 108/2.patro) nebo telefonicky na tel.č. 377 869 861, pokud toto nebylo uvedeno již ve výzvě okresního soudu.

 

Prodej kolkových známek:

- denně po celou pracovní dobu - pokladna č.dv. 25/přízemí

 

 Informační centrum OS v Klatovech

poskytuje:

  • vyznačení právní moci
  • informace o stavu řízení včetně nařízeného jednání
  • studium veškerých spisů lze umožnit jen po předchozím telefonickém objednání
  • kopírování dokumentů ze spisů
  • využití PC s Wordem, přístupem na Internet na stránky www.justice.cz

a to buď osobně v přízemí budovy soudu, č. dveří 25 (přízemí), na tel. č. 377 869 801, 377 869 803, nebo e-mailem na adrese info@osoud.kla.justice.cz

 

 

pracovní doba :

Pondělí  7.30 - 17.00 hod.
Úterý  7.00 - 15.30 hod.
Středa  7.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek  7.00 - 14.30 hod.
Pátek  7.00 - 14.30 hod

 

 

 

Organizační struktura OS v Klatovech

Předseda okresního soudu:

Mgr. Martin M a t ě j í č e k , statutární zástupce

Místopředseda okresního soudu:

Mgr. Jan Kasal

Ředitelka správy okresního soudu:

Ing. Jana  H o l á

 

Soudní kanceláře:

TRESTNÍ ODDĚLENÍ - č.dv. 64, 65, 66 / I.patro

Číslo rejstříku

spravuje následující vedoucí :

číslo dveří

telefonní číslo

1T, Tm

  Korandová Miroslava

65

377 869 858

2T

  Korandová Miroslava

65

377 869 858

3T

  Korandová Miroslava

65

377 869 858

 VSU

  Ing.Krákorová Vladislava

66

 377 869 859

 

 OBČANSKOPRÁVNÍ  ÚSEK:

Občanskoprávní (civilní) oddělení:  č.dv. 69, 70, 72, 103 / I. a II. patro

 

Číslo rejstříku

spravuje následující vedoucí:

číslo dveří

telefonní číslo

 10C

 Matásková Marie

70

377 869 873

4C

  Ptáčková  Monika

73

377 869 868

7C

  Braunová Eva

73

377 869 870

9C

  Ing. Lucie Zíková

103

377 869 884

8C, 6C, 17L

  Štychová Jana

69

377 869 883

5C

  Seidlová Markéta

72

377 869 869

 

 

 

 

 

Opatrovnické oddělení: č.dv. 71 74 / I.patro

Číslo rejstříku

spravuje následující vedoucí:

číslo dveří

telefonní číslo

11 P a Nc

  Kirchnerová Marie

71

377 869 865

13 P a Nc

  Kuželíková Jana

74

377 869 874

 

  

 

 

 

 

 

 

Oddělení výkonu rozhodnutí: I. patro

vedoucí kanceláře  Jindřiška Černíková,  tel. č. 377 869 863; č.dv. 77

vedoucí kanceláře  Martina Kotěšovcová,  tel. č. 377 869 866; č.dv. 76

 

Dědické oddělení: č.dv. 24 / přízemí

vedoucí kanceláře  Eva  Jindrová,  tel. č.  377 869 852

 

PODATELNA:

kancelář č.dv. 32 (přízemí) - tel.č. 377 869 800

INFOCENTRUM, POKLADNA a PRODEJ KOLKŮ:

kancelář č.dv. 25 (přízemí) - tel.č. 377 869 801, 377 869 803

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDNACÍ SÍNĚ:                      přízemí - č. dveří 21, 26, 28, 31, 35, 38, 43, 52

ePodatelna