obsah

Okresní soud v Klatovech

Bezbarierový přístup do budovy OS a OSZ v Klatovech

popis.TextOsobám s omezenou schopností pohybu je umožněn bezbariérový přístup do všech veřejných prostor (rozměry dvěří všech místností jsou 85x214cm) a do všech patrech budovy pomocí výtahu. 
Vchod do výtahu je zajištěn z dvoru budovy soudu.

  popis.Text

 

 

 

 

Rozměry výtahové klece: 120x140x210cm, dveře výtahu: 90x200cm.
Ve výtahu je zajištěno akustické hlášení pater a popisky tlačítek jsou v Brailově písmu.

 

Přístup na vozíčku do budovy soudu je umožněn také ze dvora pomocí schodišťové plošiny, případně posazením nájezdových  lyžin pro imobilní osoby na stávající schodiště.Těmito nájezdovými lyžinami je vybavena v budově soudu justiční stráž, která v případě potřeby tyto lyžiny umístí na schodiště u hlavního vchodu a zajišťuje podporu vozíčkáři pro vjezd do budovy. Justiční stráž zajišťuje také obsluhu schodišťové plošiny.

 Kontakt: 377 869 800, podatelna@osoud.kla.justice.cz

ePodatelna