obsah

Okresní soud v Kladně

Interní protikorupční program Okresního soudu v Kladně

Interní protikorupční program Okresního soudu v Kladně 

Oznámení při podezření na korupci lze provést prostřednictvím e-mailové  adresy korupce@osoud.kld.justice.cz . Přijímána budou pouze oznámení při podezření na korupci, ostatní podání nebudou vyřizována.

Sdělte pouze konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a kontakt na Vás.

Dokumenty ke stažení:

-       Interní protikorupční program Okresního soudu v Kladně

-       Etický kodex zaměstnanců Okresního soudu v Kladně

-       Informace o poradcích a poradních orgánech Okresního soudu v Kladně

-       Profesní životopisy funkcionářů Okresního soudu v Kladně

 

ePodatelna