obsah

Okresní soud v Kladně

Seznam exekutorských úřadů v působnosti OS v Kladně

EXEKUTORSKÉ ÚŘADY V PŮSOBNOSTI OKRESNÍHO SOUDU V KLADNĚ :

 

JUDr. Ing. Petr   K u č e r a

nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

tel. pro dlužníky: 314 004 567 – 570, tel. pro ostatní: 314 004 571

email: epodatelna@eukladno.cz

 

JUDr. Jana  Š k o f o v á

P. Bezruče 1416, 272 01 Kladno

tel. 312 664 522, fax 312 664 521

email: sekretariat@exekutorkladno.cz

ePodatelna