obsah

Okresní soud v Karviné

Výroční zpráva za rok 2017

Česká republika – Okresní soud v Karviné

sp. zn. 19 Si 10/2018

 

  

Výroční zpráva za rok 2017

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

Počet podaných žádostí o informace

69

Žádosti vyhověno

55

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

7

Žádost odložena

1

Počet podaných odvolání  proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

1

 

 

 

Karviná 1. 2. 2018

                                                                                              

 

JUDr. Pavlína Jurášková

předsedkyně okresního soudu

 

                                                                                 

 

 

ePodatelna