obsah

Okresní soud v Karviné

Informační kancelář

Informační kancelář se nachází v přízemí budovy Okresního soudu v Karviné, č. dv. 102  a 103,  a v přízemí budovy Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově č.dv. 130.

Kontaktní osoby:


pracoviště v Karviné

Vladislava Zymová
Telefon: 596 390 102

Jastrzembská Petra
Telefon: 596 390 103

 

pracoviště v Havířově

Marcela Martynková
Telefon:  596 498 130

Petra Pytliková
Telefon: 596 498 130


Informační kancelář zajišťuje pro účastníky všech soudních řízení a jejich právní zástupce poskytování informací souvisejících s probíhajícím soudním řízením, vyjma informací poskytovaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Telefonické informace o průběhu řízení jsou poskytnuty po sdělení spisové značky projednávané věci. Pokud spisová značka není známa, je nutno dostavit se k soudu osobně. Po předložení dokladu totožnosti bude zaměstnancem informační kanceláře spisová značka sdělena.

Informace o průběhu řízení jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz/.

Zaměstnanci informační kanceláře dále provádějí tyto činnosti:

 • Vyznačení doložky právní moci nebo doložky vykonatelnosti na soudní rozhodnutí.
 • Poskytování údajů se seznamu znalců a tlumočníků.
  Tento úkon je zpoplatněn (zákon č.  549/1991 Sb. o soudních poplatcích,  položka 36 bod 3. sazebníku poplatků).
   Seznam znalců a tlumočníků je bezplatně přístupný v elektronické podobě http://datalot.justice.cz.
 • Realizace nahlížení oprávněných osob do soudních spisů.
  Z důvodu urychlení obsluhy veřejnosti je vhodné si objednat studium spisu telefonicky minimálně den předem. V případě studia více spisů bude oprávněné osobě předložen ke studiu každý spis vždy jednotlivě.
 • Vyhotovení kopie (fotokopie) dokumentů ze soudních spisů.
  Tento úkon je zpoplatněn ( zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, položka 30 bod 2. sazebníku poplatků).
 • Vyhotovení stejnopisu (opisu) rozhodnutí a protokolu.
  Tento úkon je zpoplatněn (z.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, položka 30 bod 1. sazebníku poplatků).
 • Vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisů.
  Tento úkon je zpoplatněn (z.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, položka 28 bod 1. sazebníku poplatků).
 • Poskytují kopie elektronických dat, které jsou součástí spisu, na trvalém nosiči dat.
  Tento úkon je zpoplatněn (z.č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, položka 31bod 1. sazebníku poplatků).
  Poplatku nepodlého přenos elektronických dat prostřednictvím veřejné datové sítě nebo nahraných na nosič dat žadatele.

ePodatelna