obsah

Okresní soud v Karviné

Objektová bezpečnost Okresního soudu Karviné a OS Karviná - pobočka v Havířově

Režimové opatření objektové bezpečnosti fyzické ostrahy objektu OS v Karviné

 

 

         Justiční stráž zamezí vstup do budov OS nebo na místo,  kde soud jedná, osobě u níž se technickými prostředky, prohlídkou zavazadla, rentgenem, osobní prohlídkou nebo se jinak  přesvědčí, že má u sebe střelnou zbraň nebo jiný předmět, kterým může ohrozit život nebo zdraví  účastníků soudního řízení nebo se takové prohlídce odmítne podrobit. Jedná-li se však o osobu předvolanou k soudnímu jednání, informuje o této skutečnosti předsedu příslušného senátu, který osobu předvolal a dále se řídí jeho pokyny. V případě, že se do budov soudu domáhá vstupu osoba bez předvoláni k soudnímu jednání a odmítne respektovat zákaz vstupu se střelnou zbraní nebo jiným nebezpečným předmětem, informuje o této  skutečnosti justiční stráž předsedkyni soudu případně ji pověřenou osobu a dále se řídí jejich pokyny. Justiční stráž neodebírá osobám zbraně a jiné nebezpečné předměty do úschovy, neboť v budovách OS nelze z technických důvodů zřídit úschovny zbraní a nebezpečných předmětů.

 

  

 

 

V Karviné dne: 15.11.2017                                       JUDr. Pavlína Jurášková

                                                                            předsedkyně Okresního soudu v Karviné

ePodatelna