obsah

Okresní soud v Karviné

Informace pro osoby s omezenou schopností pohybu, sluchově postižené a nevidomé

popis.Text

Budova Okresního soudu v Karviné 


 

popis.Text   Vstup do budovy Okresního soudu v Karviné pro tělesně postižené

 


Pro tělesné postižené, kteří jsou účastníky soudních řízení  je vyčleněno jedno parkovací místo na parkovišti hned u chodníku ul. Fryštácké před budovou věznice Karviná. Dojezd vozíkem z parkoviště ke vstupu do budovy je možný přes snížený obrubník silnice u budovy ředitelství věznice.


Do budovy Okresního soudu v Karviné  dále jen ( OS) se vstupuje bezbariérovým vstupem hlavního vchodu, který je v budově Okresního státního zastupitelství v Karviné (dále jen OSZ) šířka v stupních dveří je  90cm, druhé dveře vstupu - zádveří , jsou široké pouhých 75 cm je však možnost tyto dveře rozšířit na 110 cm.
Budovy soudu a státního zastupitelství  jsou propojené vnitřními chodbami. Šířka většiny dveří na chodbách  všech podlaží budovy OS je  80 cm.


Na  přízemí budov se nachází, v budově OSZ  - WC pro tělesně postižené č. dveří  016 (klíč je k dispozici na vrátnicí justiční stráže)  a soudní podatelna  č. dveří  011. V budově soudu jsou na přízemí  informační kanceláře č. 102 a 103, šíře těchto dveří je 90 cm. Všechny dveře  kanceláří v budově soudu  na 1 až 3 patře mají šíři 90 cm., šířka dveří kanceláří na 4 patře je 80 cm.


Další vstup tělesně postižených na jednotlivá podlaží budovy soudu je zajištěn pomocí levého výtahu šíře dveří výtahu  je 90 cm, který je v budově OSZ. Před dveřmi výtahů na  přízemí budovy OSZ  je umístěn informační monitor o probíhajících soudních jednáních daného dne . Vstupní dveře do všech jednacích síní  soudu mají šíři 90 cm.Volba jednotlivých pater ve výtazích není označeno Brailovým  písmem, rovněž není akusticky oznámen výstup z výtahů. Všechna schodiště v budově soudu  mají označení  vitálním kontrastem Budovy nemají  vybavení akustickým majáčkem.


V případě jakýchkoliv dotazů, informací a žádostí o pomoc je možno se obrátit na příslušníky justiční stráže.

 


popis.Text   Systém  poslechu soudních jednání  pro sluchově postižené

 

 Systém  poslechu soudních jednání pro sluchově postižené je  zajištěn ve všech  trestních jednacích síních soudu vybavených akustickým zařízením. Systém pro sluchově postižené je  přenosná souprava,  která se napojí na mixážní  pult akustického ozvučení dané jednací síně. Souprava se skládá z vysílače, který se napojí na mixážní pult  a z přijímačů na  který se napojí sluchátka  soupravy. Přenos zvuku mezi vysílačem a přijímačem je bezdrátový. Na  přijímači lze nastavit  sílu hlasitosti ve sluchátkách. Daná osoba pak slyší ve sluchátkách všechny  osoby v jednací síní, které hovoří do mikrofonu akustického zařízení jednací síně. Zařízení je malé a lehké, daná osoba může sama vypovídat do mikrofonu  u řečníště v jednací síní. Na soudě je jedná souprava, která se skládá z jednoho vysílače a dvou přijímačů. Může se provozovat tak, že i dvě osoby sluchově postižené jsou napojené s přijímači a sluchátky přes vysílače na akustické zařízení jednací síně. 


O použití tohoto zařízení v jednací síni je nutno požádat předem.

Přijímací část tohoto zřízení se daným osobám zapůjčuje po dobu soudního jednání a je nutno požadovat  vrácení tohoto zařízení.  Sluchově postižená osoba by měla  požádat minimálně patnáct minut před zahájením soudního líčení soudce o instalaci tohoto zařízení do jednací síně

 

    

 

 

Budova pobočky v Havířově

 

popis.Text   Bezbariérová přístupnost a užívání stavby

 

 

Před hlavním vstupem do objektu  jsou zřízená 2 parkovací stání pro vozidla  osob s omezenou schopnosti pohybu.  Bezbariérový přístup do objektu  vede chodníkem  po levé straně  od hlavního vchodu. Vnitřní přechody schodišť do podest a chodeb jsou vizuálně kontrastně zvýrazněny. Pro přemístění do jednotlivých podlaží objektu slouží výtah po levé straně centrálního schodiště. Výtah ( vnitřní rozměr 110 x 140 cm, šířka dveří 80 cm) je vybaven akustickou signalizací otevírání dveří (3 x gong oznamující pouze otevírání dveří, hlasová informace o úrovní stanice není k dispozici), tlačítka volby podlaží na ovládacím panelu jsou označeny Brailovým písmem (na vnitřní levé straně kabiny), přívolávací tlačítko je na levé straně vstupních výtahových dveří. Přístup do informační kanceláře, podatelny, pokladny (vše I.NP, dveře šířky 80 cm) je bezbariérový. Hygienická  zařízení  pro osoby s omezenou schopnosti pohybu se nachází v  I. až  III. podlaží  po pravé straně centrálního schodiště. Pomoc druhé osoby je možno si vyžádat při vstupu u příslušníku justiční stráže

 

 

popis.Text   Systém indukčního poslechu pro sluchově postižené

 

 

Systém indukčního poslechu je instalován ve velkých jednacích síních (trestní řízení) a umožňuje nezávislý jakostní poslech sluchově postiženým osobám vybavených sluchadlem (s indukčním snímačem/poloha „T/MT“). Systém pracuje s indukční smyčkou pro zvukové frekvence položenou v podlaze po obvodu místnosti. Snímací mikrofon pro snímání průběhu jednání bude umístěn ve vhodném místě síně. Uvedení do provozu a nutno avizovat v předstihu, seřízení trvá cca 15 minut.

V malých jednacích síních jsou instalovány indukční smyčky bez zesilovacích souprav jako příprava pro budoucí rozšíření nebo využití přenosných zesilovacích souprav. Potřebu využití nutno avizovat předem.

Ostatní prostory (recepce, ostraha, prostory pro styk s veřejnosti) nejsou vybaveny poslechovým zařízením pro sluchově postižené.

 

 

popis.Text   Systém zvukových majáků pro nevidomé

 

 

Zvukové orientační majáky jsou instalovány na fasádě u hlavního a vedlejšího vstupu.

 

 

ePodatelna