obsah

Okresní soud v Karviné

Seznam soudců

Poř.
číslo

Titul, příjmení, jméno

Pracoviště

Agenda

1.

 Mgr. BABUŠEK Kamil

 Karviná

T

2.

 Mgr. BABUŠKOVÁ Jana

 Karviná

C

3.

 Mgr. Böhmová Lucie

 Havířov

P a Nc

4.

 JUDr. BINOVÁ Lubomíra

 Havířov

T

5.

 JUDr. BŘESKA Viktor

 Karviná

C

6.

 Mgr. DOMONKOŠOVÁ Jana

 Karviná

C

7

 JUDr. EXNEROVÁ Petra

 Karviná

P

8.

 JUDr. FABŠÍKOVÁ Eva

 Karviná

T, Tm, Rod

9.

 JUDr. FUSKOVÁ Šárka

 Havířov

E

10.

 Mgr. HECZKO Marek

 Karviná

C

11.

 JUDr. HLAVÁČ Roman

 Karviná

C

12.

 Mgr. HORKÁ Ivana

 Karviná

P a Nc

13.

 Mgr. HERMANNOVÁ Petra

 

 

14.

 Mgr. CHABIČOVÁ Hana

 Havířov

C

15.

 JUDr. CHOWANIEC Jan

 Karviná

C

16.

 Mgr. Štěpánová Kateřina

 Havířov

T

17.

 JUDr. ISKŘICKÝ Jan

 Havířov

P a Nc

18.

 Mgr. JOSIEKOVÁ Ivana

 Havířov

C

19.

 JUDr. JURÁŠKOVÁ Pavlína

 Karviná

C

20.

 Mgr. KAFKA Tomasz

 Havířov

T

21.

 JUDr. KAWULOKOVÁ Renáta

 Havířov

C

22.

 JUDr. KRISTENOVÁ Silvie

 Karviná

T

23.

 JUDr. KUPČÍKOVÁ Eva

 Havířov

P a Nc

24.

 Mgr. KUTAJ Lumír

 Karviná

P a Nc

25.

 Mgr. KYPASTOVÁ Olga

 Karviná

P a Nc

26.

 JUDr. LAŠŠÁKOVÁ Lívia

 Havířov

T

27.

 JUDr. MORONGOVÁ Silvie

 Havířov

C

28.

 Mgr. MŰNSTEROVÁ Hana

 Havířov

P a Nc

29.

 Mgr. ORDELT Jiří

 Karviná

E

30.

 Mgr. OŽANA Tomáš

 Karviná

C

31.

 Mgr. Ing. MICZKOVÁ Marie           

 Karviná

C

32.

 JUDr. PELIKÁN Milan, Ph.D.

 Karviná

C

33.

 Mgr. POMYKACZOVÁ Petra

 Havířov

C

34.

 JUDr. PUSTÓWKOVÁ Gražyna

 Karviná

T

35.

 Mgr. RASZYKOVÁ Hana

 Karviná

T,Tm, Rod

36.

Mgr. RICHTERKOVÁ Petra 

 Havířov

T

37.

 JUDr. SAUEROVÁ Dagmar

 Havířov

C

38.

 Mgr. SLAVÍK Otto

 Havířov

C

39.

 Mgr. Tajdusová Lucie Anna

 Havířov

E

40.

 JUDr. SVRČINOVÁ Iva

 Havířov

C

41.

 Mgr. SZVITKOVÁ Martina

 Karviná

P a NC, D

42.

 Mgr. TROMBIKOVÁ Irena

 Karviná

C

43.

 Mgr. TURČÍKOVÁ Michaela

 Karviná

C

44.

 Mgr. VACHALOVÁ  TÉGLOVÁ Yvona

 Havířov

P

45.

 Mgr. VÁŇOVÁ Ivana

 Havířov

E

46.

 Mgr. VROŽINOVÁ Lenka

 Karviná

C

47.

 JUDr. ZAJÍCOVÁ Alena

 Karviná

T

48.

 Mgr. ZAVÁZALOVÁ Jitka

 Havířov

C

49

 JUDr. ŽAGANOVÁ Irena

 Karviná

C

 

 

aktualizace k 1.9.2016

 

Vysvětliky:

 

C   -      rozhodování v občanskoprávních věcech sporných

D   -      rozhodování ve věcech řízení o dědictví

E   -      rozhodování ve věcech výkonu rozhodnutí

T   -      rozhodování ve věcech trestních

Rod -    rozhodování ve věcech dětí mladších 15-ti let

P a Nc -rozhodování v občanskoprávních věcech nesporných

Tm  -    rozhodování v trestních věcech, týkajících  se mladistvých

 

 

 

 

ePodatelna