obsah

Okresní soud v Karviné

Informace o kamerovém systému

Informace pro veřejnost k provozování kamerových systémů v budovách Okresního soudu v Karviné

                        

·         Provozování kamerových systémů CCTV v budovách OS v Karviné se řídí dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

·         K provozování CCTV v budovách OS v Karviné je zpracováno samostatné organizační opatření, které řeší:

a)      Podmínky provozování CCTV

b)      Podmínky použití záznamu z CCTV

c)      Ochranu záznamu z CCTV před zneužitím

 

·         Kamery CCTV jsou umístěné tak, aby nezasahovaly do soukromí subjektů.

 

·         Záznam z kamer CCTV slouží zejména jako důkazný materiál v případě šetření mimořádných událostí v budovách OS v Karviné jako jsou:

a)      vniknutí neoprávněných osob do budov soudu       v mimopracovní době soudu

b)      vniknutí neoprávněných osob v pracovní době       soudu do prostor nepřístupných veřejností

c)      narušení veřejného pořádku v prostorách budov OS poškozování nebo odcizení nemovitého majetku soudu

d)     ohrožení bezpečnosti zaměstnanců soudu, justiční stráže a ostatních účastníků soudního řízení

 

·         Případné stížnosti k provozování kamerových systémů v budovách Okresního soudu v Karviné řeší předseda okresního soudu .

 

ePodatelna