obsah

Okresní soud v Karlových Varech

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem

Bezbariérový přístup je na Okresním soudě v Karlových Varech vybudován na boční komunikaci vedoucí do dvora soudu. Vzhledem k tomu, že se na této komunikaci zamyká brána, osoba, která chce tento bezbariérový přístup použít, musí zvonkem přivolat justiční stráž. Zvonek je umístěn před schody u hlavního vchodu do budovy, na levé straně, pod úřední deskou.

Výtah - není , hygienické zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu nemáme, umožnění indukčního poslechu na informacích nemáme, vizuální kontrast na schodištích je vyznačen, popisy v Brailově písmu nemáme, vyhrazené parkovací písmo pro ZTP nemáme, vybavení budovy akustickým majáčkem máme (zvonek). Rozměry vstupních dveří - 190x265

 

ePodatelna