obsah

Okresní soud v Karlových Varech

Bankovní spojení

Informace o bankovním spojení

 

Případné platby lze:

 

Poukázat na účet Okresního soudu v Karlových Varech, vedený u České národní banky v Plzni

 

  • informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky v účtárně okresního soudu

      telefon : 377 867 301

  • neznáte-li variabilní symbol, je nutné zasílat avízo s označením účastníků řízení nebo uvedením spisové značky

      

  

Číslo účtu

Kód banky

Účel platby

19-226341

0710

Náhrady nákladů trestního řízení

19-226341

0710

Náhrady nákladů soudního řízení

19-226341

0710

Náhrady za ustanovené advokáty

 

 

 

3703-226341

0710

Soudní poplatky

 

 

 

3762-226341

0710

Peněžité tresty

3762-226341

0710

Pokuty

 

 

 

6015-226341

0710

Zálohy na soudní řízení

6015-226341

0710

Majetková záruka - kauce

6015-226341

0710

Jistota - dražby

6015-226341

0710

Jistota *)

6015-226341

0710

Narovnání

6015-226341

0710

Soudní úschovy

 

*) pro navrhovatele předběžného opatření :

    v civilních věcech 50.000,--Kč podle § 75b odst.1 o.s.ř.

 

  • uhradit bezhotovostněpoštovní poukázky se vydávají v účtárně okresního soudu, č. dveří 59, III. patro

 

 

  • skládat hotově v pokladně Okresního soudu v Karlových Varech, č. dveří 57, III. patro
ePodatelna