obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí o informace                                                                     (§ 18 odst. 1 písm. a) zákona) 43  
 Žádosti vyhověno 29  
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                  (i částečném) 16  
 Žádost odložena 1  
Počet podaných odvolání (rozkladů)                               proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1  
(§18 odst. 1 písm. b) zákona)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  
(§18 odst. 1 písm. c) zákona)
Přehled výdajů vynaložených povinným subjektem v souvislosti se soudními řízeními  
(§ 18 odst. 1 písm. c) zákona)
Výčet poskytnutých licencí 0  
(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)
Počet stížností podaných podle §16a zákona 0  
(§ 18 odst. 1 písm. e) zákona)
Další informace vztahující se k uplatnění zákona 0
(§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)
ePodatelna