obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Si 135/2018

Si 135/2018 Žádost


 Okresní soud v Jindřichově Hradci 

 Klášterská 123/II., 377 28 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 340 011, fax: 384 340 064, e-mail: podatelna@osoud.jhr.justice.cz

Naše značka:

10 Si 135/2018

ADRESA ŽADATELE

Vyřizuje:

JUDr. Lubomír Michálek

DNE:

23. dubna 2018

 

 

 

 

Vážená paní doktorko,

na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, Vám sděluji, že u zdejšího soudu je zaměstnáno šest zaměstnanců, kteří pracují na pozici Vyššího soudního úředníka/úřednice. Každý z vyšších soudních úředníků/úřednic pobíral ve Vámi vymezeném období, tedy od 1. 1. 2010 do dne podání Vaší žádosti, osobní příplatek ve výši 1 200 Kč měsíčně.

S pozdravem

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu

 

 

ePodatelna