obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Si 111/2018

                                                                                                             

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II

377 28 Jindřichův Hradec

 

(dále jen „soud“)

V Plzni dne 31. 3. 2018

          

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Na základě předchozí žádosti mi bylo sděleno, že:

 

v roce 2014 byly u soudu podány 2 návrhy na osvojení zletilého, z toho 2 bylo vyhověno,

v roce 2015 byl u soudu podán 1 návrh na osvojení zletilého, z toho 1 bylo vyhověno,

v roce 2016 byly u soudu podány 2 návrhy na osvojení zletilého, z toho 2 bylo vyhověno.

 

 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám v souvislosti s přípravou mé disertační práce na téma „Osvojení zletilého – komparace s německy mluvícími zeměmi“ soud o sdělení, respektive zaslání, všech rozhodnutí (v anonymizované podobě), kterými bylo vyhověno návrhům na osvojení zletilého, které byly u soudu podány v letech 2014 až 2016.

 

 

                Požadované informace postačí sdělit elektronicky na e-mailovou adresu …….popř. písemně na adresu …………………………….

 

                Údaje o žadateli:

               

 

                Děkuji a zůstávám s pozdravem

 


 

 Okresní soud v Jindřichově Hradci 

 Klášterská 123/II., 377 28 Jindřichův Hradec 

tel.: 384 340 011, fax: 384 340 064, e-mail: podatelna@osoud.jhr.justice.cz

Naše značka:

10 Si 111/2018

ADRESA ŽADATELE

Vyřizuje:

JUDr. Lubomír Michálek

DNE:

5. dubna 2018

 

 

 

 

Vážený pane doktore,

na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaná anonymizovaná rozhodnutí Okresního soudu v Jindřichově Hradci (dále jen „zdejší soud“), tedy rozhodnutí, kterými bylo vyhověno návrhům na osvojení zletilého, které byly u zdejšího soudu podány v letech 2014 až 2016.

 

S pozdravem

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu

 


 

ePodatelna