obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Adresa soudu

popis.Text

 

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Klášterská 123/II, 377 28, Jindřichův Hradec

podatelna@osoud.jhr.justice.cz

telefon:   384 34 00 11

fax:          384 34 00 64

 

Okresní soud v Jindřichově Hradci má vybudován bezbariérový vstup do budovy. Přístup osob s omezenou schopností pohybu je umožněn do všech jednacích síní a veřejně přístupných prostor v prvním a pomocí výtahu i ve druhém nadzemním podlaží budovy soudu. K ovládání výtahu není třeba asistence další osoby.

WC pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici v prvním nadzemním podlaží, číslo dveří 115c, a ve druhém nadzemním podlaží budovy soudu, číslo dveří 236b.

 

 

 

ePodatelna