obsah

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Bankovní spojení

Finanční spojení bankovní i nebankovní

 

Číslo účtu pro konkrétní druh platby a příslušný variabilní symbol je uveden vždy ve výzvě k zaplacení.

 

Doporučení: Telefonicky lze získat informace k platbě v účtárně okresního soudu, č. tel. 384 340 082, hlavní účetní p. Radka Dvořáková. Neznáte-li variabilní symbol, je nutné zasílat avízo s uvedením spisové značky a označením účastníků řízení.

 

 

Účty Okresního soudu v Jindřichově Hradci u ČNB:

 

19-827251/0710     příjmový účet                                       

- náklady řízení, náklady trestního řízení, náklady obhajoby

 

3703-827251/0710  zvláštní účet státního rozpočtu              

- soudní poplatky

 

3762-827251/0710  zvláštní účet státního rozpočtu              

- pokuty, peněžité tresty

 

6015-827251/0710  depozitní účet                                      

- zálohy na konkurs, kauce, jistiny, depozita

 

 

 

Peněžité částky na úhradu předepsaných justičních pohledávek je možno složit v hotovosti v pokladně okresního soudu, místnost č. dveří 117, přízemí.

 

Poštovní poukázky na úhradu bezhotovostních plateb vydává účetní okresního soudu, místnost č. dveří 216, 1. poschodí.

 

ePodatelna